Prognosen visar färre sommarbarn

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Sommaren är vanligtvis en tid då det föds många bebisar. Förlossningsvården har därför ett återkommande behov att planera sommarbemanningen noggrant, så att de blivande föräldrarna får hjälp när det är dags att föda. I år har sommarplaneringen gått hand i hand med det intensiva förändringsarbetet som pågår inom förlossningsvården i hela Region Stockholm. Prognosen visar också att något färre barn väntas födas, samtidigt som kapaciteten bibehålls på samma nivå som sommaren 2021. Det ger utrymme för att fortsätta arbetet med att införa nya arbetssätt, i takt med klinikernas uppdrag och bemanningsförutsättningar.

- Sommarplaneringen är i grunden klar, även om det fortfarande finns vissa luckor i bemanningsschemat. Klinikerna fortsätter att arbeta för att täcka upp dessa luckor, och de sex förlossningsklinikerna kommer därför att fortsätta sitt förtätade samarbete under sommaren, säger Nicole Silverstolpe, regional förlossningssamordnare i Region Stockholm och själv barnmorska.

- Målsättningen att gradvis ha infört arbetssättet med en barnmorska per födande till årsskiftet ligger tydligt kvar. Arbetet går framåt och innebär förutom nya arbetssätt även att planeringen behöver ha anpassats till hur många barn som väntas och hur det påverkar kapaciteten på respektive klinik.

- Jag märker att det finns en stor nyfikenhet kring förlossningsvården nu, eftersom många av de förändringar som genomförs är sådant som medarbetarna länge har efterfrågat. Nu ser man att det också blir verklighet, säger Nicole Silverstolpe.

En barnmorska till varje födande i aktiv fas är en av de viktigaste reformerna för förlossningsarbetet i Region Stockholm, som första region i Sverige. Teamarbetet runt kvinnan som föder barn kommer att läggas upp på lite andra sätt än idag, med en barnmorska vid den födandes sida när hon har störst behov av det stödet. Införandet av arbetssättet sker successivt och varje klinik planerar själv vilka steg som tas, utifrån klinikens uppdrag och förutsättningar. Då det varit lite färre födslar detta år har det redan funnits dagar där alla kvinnor kan erbjudas stöd av barnmorska under den aktiva fasen av födseln. Utvecklingsarbete pågår såväl regionalt som på klinikerna med medverkande från alla professioner i förlossningsteamen – läkare, undersköterskor och barnmorskor – vilket också gett underlag för klinikernas egna arbete med insatserna för bättre arbetsmiljö.

Läs mer om arbetet med satsningen på förlossningsvården

 

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård