Region Stockholm levererar blodpåsar till Ukraina

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm kommer via Karolinska Universitetssjukhuset att leverera 3 000 tomma blodpåsar och 1 000 blodgruppsreagenser till Ukraina.

Ukraina har lämnat en akut begäran om hjälp med blodtappningsmaterial, som blodpåsar. Nu börjar Sverige, genom Region Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset, att bidra.

- Vi har inventerat tillgång och behov i Stockholm och gör bedömningen att vi kan avvara dessa 3000 blodpåsar och 1000 blodgruppsreagenser utan att det blir brist på blod för våra medborgare. Kan vi leverera blodpåsar till Ukraina och rädda liv, och vi gör det inom vårt eget uppdrag utan att riskera någon verksamhet, tycker jag definitivt vi ska göra det, säger Peter Håkansson verksamhetsområdeschef för Medicinsk Teknik på Karolinska Universitetssjukhuset.

Under ett normalår tappas och fylls cirka 70 000 blodpåsar inom Region Stockholm. 3 000 blodpåsar motsvarar cirka två veckors förbrukning av blod inom sjukvården. Bedömningen är att en blodpåse bidrar till att hjälpa minst tre behövande människor. Leveranserna av blodpåsarna som ska ske så snart möjligt kommer att hanteras via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård