Så här hjälps vi åt att minska smittan - nya smittskyddsåtgärder 12 januari

Från och med 12 januari införs nya nationella smittskyddsåtgärder. Tillsammans med nu gällande restriktioner, råd och rekommendationer är avsikten att minska smittspridningen av covid-19 så mycket som möjligt.

- Det viktiga är att varje enskild invånare vet att hen är betydelsefull för att smittspridningen ska kunna minska. Just nu arbetar återigen vårdens medarbetare för högtryck för att ta hand om alla patienter. Vi har alla ett ansvar att följa och respektera givna råd och rekommendationer för att minska risken för fortsatt smittspridning och därmed underlätta för medarbetarna i hälso- och sjukvården, säger Maria Rotzén Östlund Smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.

Vad ska jag göra som invånare?

  1. Vaccinera dig mot covid-19 med de doser som du blir rekommenderad.  Du får genom vaccinet ett bra skydd mot att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp. Vaccinet hjälper också mot att bli smittad och mot att smitta andra.
  2. Stanna hemma vid luftvägssymtom. Stanna hemma och träffa så få som möjligt. Om symtomen kvarstår ca 24 timmar beställ ett covid-19-test via 1177.se.
  3. Håll avstånd inomhus till andra än de du bor tillsammans med så ofta det går.
  4. Undvik trängsel i affären. Handla ensam och på tider när det är färre personer i affären.
  5. Undvik trängsel i kollektivtrafiken genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik. Då lämnar du plats till de som måste åka vid vissa tider för att arbeta i vård, omsorg, skola och många andra viktiga samhällsfunktioner.
  6. Använd engångsmunskydd om det uppstår trängsel i kollektivtrafiken.
  7. Tvätta händerna ofta och noga, gör det till en god vana att tvätta händerna när du kommer till jobbet, skolan respektive när du kommer hem.  
  8. Alla som kan bör jobba hemifrån. En av de största platserna för smittspridning är våra arbetsplatser.
  9. Slutligen - följ de restriktioner, råd och rekommendationer som ges och tillsammans kan vi minska smittspridningen av covid-19 så mycket som möjligt.

Åtgärder mot den ökade smittspridningen av covid-19

Skärpta smittskyddsåtgärder införs den 12 januari 2022 (Regeringens webbplats)

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19  (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård