Akutläkarbil kan ge blodtransfusion

Nu är en av regionens tre akutläkarbilar utrustad med blod. Akutläkarbilen kommer att larmas till fall där någon snabbt kan behöva blodtransfusion.

– En av de vanligaste orsakerna till att människor dör vid svåra olyckor eller skjutningar är att de förlorar mycket blod, säger Patrik Söderberg, chefläkare för Prehospital vård i Region Stockholm. 

Prehospital vård är ett samlingsnamn för den vård som patienten först möter, innan hen kommer till en sjukvårdsinrättning. Det kan till exempel vara ambulanssjukvård och akutsjukvård på olycksplatsen.

 – Idag har den prehospitala vården ofta möjlighet att stoppa blödningar och ge intravenös vätska snabbt. Chansen att överleva kan bli större om vi har möjlighet att snabbt ersätta blodförlust med blod som kan transportera syre och koagulera, förklarar Patrik Söderberg.

Akutläkarbilarna är en förstärkningsresurs för övrig ambulanssjukvård och arbetar nästan uteslutande tillsammans med ambulans och ambulanshelikopter vid svåra sjukdoms- och olyckstillfällen. Akutläkarbil med möjlighet att ge blodtransfusion kommer att vara i drift dygnet runt. 

– På andra ställen i världen och i Sverige har man haft möjlighet att ge blod prehospitalt tidigare, bland annat i Västra Götaland och Uppsala. Vi är glada att den möjligheten nu också finns i Region Stockholm, säger Patrik Söderberg.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård