Minska risken för RS-virus för spädbarn

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Familjer med barn yngre än ett år och särskilt de med barn under sex månader bör om möjligt låta äldre barn vara hemma från förskolan under den rådande situationen. Det är samtidigt extra viktigt med stärkt handhygien. Vid förkylningssymtom i familjen bör, om möjligt, barn under ett år undvika kontakt med den som har förkylningssymtom.

Många små barn smittas av RS-virus och behöver sjukhusvård. Samtidigt är läget fortsatt ansträngt inom barnsjukvården i regionen. Därför presenteras uppdaterad information och rekommendationer..

RS-virus brukar nå sin kulmen under vinterhalvåret. Den här säsongen har RS-smittan tagit fart redan under hösten. . RS-virus visar sig oftast som en förkylning, men barn yngre än ett år, och då särskilt barn yngre än sex månader, kan bli svårt sjuka och behöva hjälp med andningen.

- Barn i förskolan riskerar att smittas av RS-virus där och tar då med sig smittan hem. Därför är det av stor vikt att påminna om att förskolebarn med spädbarn i hemmet om möjligt inte  bör gå i förskola underi den rådande situationen. Om det bedöms som särskilt viktigt att det äldre barnet går till förskolan, är det extra viktigt med handhygien och undvika kontakt mellan barnen vid förkylningssymtom.

- Har man barn yngre än 6-månader vars äldre syskon går på förskola, kan det vara klokt att hålla det äldre barnet hemma från förskolan under några veckor för att minska risken för att smitta det lilla syskonet med RS-virus. Vi vet att många spädbarn smittas av sina storasyskon, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Följande rekommendationer ges i samråd med barnsjukvården, Smittskydd Stockholm och Region Stockholm:

 • Begränsa kretsen av vuxna som har närhet till barnet, exempelvis på släktkalaset. Familjer med spädbarn under sex månaders ålder uppmanas att undvika kontakt med förkylda personer.
 • Vistelse i trånga utrymmen, till exempel i affärer eller i kollektivtrafiken med mycket folk, bör undvikas. Barnet kan exempelvis följa med till köpcenter men ligga kvar i vagnen, där barnet är skyddad från närkontakter.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektionsmedel.
 • Förskolebarn med spädbarn i hemmet bör, om möjligt, inte gå i förskola underi den rådande situationen. I de fall vistelse i förskolan ändå bedöms som viktigt, bör det äldre syskonet lära sig hålla en god handhygien i kontakten med spädbarnet.
 • Äldre barn med förkylningssymtom bör alltid undvika fysisk kontakt med spädbarn. Det är svårt att hålla ett litet snuvigt storasyskon borta från bebisen men försök hindra kramar och pussar.

Fakta om RS-virus och barn

RS-virus smittar lätt och de flesta barn blir smittade någon gång under sina första två år. Infektionen är vanligare under vinterhalvåret.  

Det tar tre till fem dagar från det att barnet har smittats med RS-virus till att barnet blir sjuk.

Viruset sprids på olika sätt:

 • Genom droppsmitta. När en person som är sjuk nyser eller hostar bildas ett moln av små droppar med viruset. Då kan den som står nära bli smittad. Dropparna faller sedan ner på ytor eller föremål och därifrån kan viruset spridas vidare.
 • Genom direktkontakt, till exempel via händer.
 • Genom indirekt kontakt, till exempel via ett föremål som en person som är sjuk har tagit i eller hostat på. RS-viruset kan överleva i flera timmar på leksaker, handtag och kläder.

Symtom

En infektion med RS-virus påminner om en vanlig förkylning, men varar ofta längre. Man smittar mest i början.

Det här är vanliga symtom på en RS-infektion:

 • snuva, ofta med segt slem
 • hosta
 • feber
 • väsande och pipande andning

Små barn kan få svårt att äta och dricka

Barn som är under sex månader andas mest genom näsan. För dem blir det därför väldigt besvärligt när näsan är täppt av segt slem. Det tar så mycket kraft att andas att barnet inte orkar äta eller dricka.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård