Ny satsning på vaccination mot HPV-virus

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Med start från och med den här veckan kommer personer födda 1994-1998 med kvinnligt personnummer folkbokförda i Region Stockholm få ett erbjudande för vaccination mot papillomvirus (HPV) som orsakar livmoderhalscancer, detta i samband med screening.

- Under fjolåret har regionen i liten skala erbjudit HPV vaccination till kvinnor födda 1994-1998 i samband med deras första screeningbesöket hos barnmorska med ett bra utfall. Vi gör nu en riktad satsning för alla kvinnor som är födda 1994-1998 och som inte ingått i det allmänna vaccinationsprogrammet. Genom att erbjuda testning och vaccination av åldersgruppen kommer vi att rädda liv genom att fler kvinnor uppnår ett starkt skydd mot livmoderhalscancer, säger Lena Sharp, avdelningschef Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Kvinnor som är aktuella för sitt första cellprov hos barnmorska kommer att erbjudas provtagning och vaccination vid barnmorskemottagning. Övriga inom åldersgruppen kommer att erbjudas vaccination och kit för HPV självprovtagning genom vaccinationscentralerna på Karolinska Universitetssjukhuset.

- För att ytterligare påskynda utrotningen av livmoderhalscancer kommer fler kvinnor att snabbare erbjudas HPV-vaccination tillsammans med ett kit för HPV självprovtagning, vid Karolinska universitetssjukhuset, säger Lena Sharp.

Fakta:

Livmoderhalscancer drabbar cirka 550 personer om året i Sverige och 20 procent av fallen, 120 kvinnor drabbas inom regionen. Upptäckandet av cancern hos kvinnorna sammanfaller ofta i tid med att kvinnorna påbörjat sin egen familjebildning, och innebär ett stort lidande och emotionell stress för den drabbade och dess familj. Cirka 150 personer dör varje år i Sverige av sjukdomen.

Sveriges plan för utrotning av livmoderhalscancer är en nationell satsning och kopplat till initiering av WHO på en global nivå.  Sedan 2020 erbjuds alla i årskurs 5, alltså även pojkar, vaccin mot HPV inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. Det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer bjuder in alla kvinnor från 23-års ålder. Erbjudandet har gått ut till flickor sedan 2012.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård