Nu har bokningen börjat för tredje dosen till de som är 80+

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Idag kl 08.00 startade bokningen för vaccination med tredje dosen vaccin mot covid-19 för de som är födda 1941 eller tidigare och där det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin.

Det var den 28 september som Folkhälsomyndigheten beslutade att rekommendera en tredje dos covid-vaccin till boende vid SÄBO, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt de som är födda 1941 eller tidigare om det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin. 

- Det är mycket glädjande att bokningen nu har börjat och att vi successivt kan ge de över 80 år en tredje dos vaccin för att stärka det långsiktiga skyddet, säger vaccinsamordnare Magnus Thyberg.

Under veckan påbörjas också vaccinationerna av de som bor vid SÄBO. Invånare med hemsjukvård kommer att få ett vaccinationserbjudande direkt från Region Stockholm via sin vårdgivare.

- Det är viktigt att de som är 80+ lätt ska kunna boka sin vaccination för tredje dosen via Alltid Öppet appen eller via vår telefonbokning. Finns det någon som tidigare inte vaccinerat sig med båda doserna vaccin finns det givetvis möjlighet att boka sig för sin första eller andra dos. Den som önskar vaccinera sig på sin vårdcentral kan göra det ytterligare någon vecka senare, säger Magnus Thyberg.

Det har också skickats sms till de 34 852 till personer som är födda 1941 och tidigare som önskat kommunikation genom sms, och som fått andra dosen vaccin för minst sex månader sedan. Det kommer även att gå ut ett brev hem inom ett par veckor med information om hur de ska boka sin vaccinationstid. Den som önskar vaccinera sig på sin vårdcentral kommer kunna göra det från och med 18 oktober.

Brevet som de som är 80+ får hemskickat är skrivet på svenska och engelska men innehåller också kortare information på åtta andra språk – arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, polska, ryska, finska och spanska – för att nå ut till alla invånare.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård