Ansträngt inom barnsjukvården när RS-virus drabbar många små barn

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Just nu är det väldigt ansträngt inom barnsjukvården i regionen, då många små barn smittas av RS-virus och behöver sjukhusvård. RS-virus visar sig oftast som en förkylning, men barn yngre än ett år kan bli svårt sjuka och behöva hjälp med andningen.

RS-virus brukar nå sin kulmen under vinterhalvåret, i februari/mars. Den här säsongen har RS-smittan tagit fart redan under hösten.

- Det finns en risk att RS-viruset drabbar många fler i år, speciellt nyfödda och små barn. Vi har varit mer isolerade under pandemin och inte utsatts för normal exponering av virus och andra smittor. Vi vet inte med säkerhet när kulmen för RS-viruset kommer att nås, vilket är oroväckande, då barnsjukvården är ansträngd sedan en tid, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Under pandemin har vi fått många goda vanor, till exempel att tvätta händerna, undvika att träffa många och hålla oss hemma vid symtom. Detta är även något som hjälper att minska smittan av RS-virus och det är viktigt att fortsätta med.

- Han man barn yngre än 4-månader vars äldre syskon går på förskola, kan det vara klokt att hålla det äldre barnet hemma från förskolan under några veckor för att minska risken för att smitta det lilla syskonet med RS-virus. Vi vet att många spädbarn smittas av sina storasyskon, säger Elda Sparrelid.

Om du misstänker att ditt barn har andningssvårigheter, ring alltid 1177 för vägledning, och 112 om det är livshotande, tex vid andningsuppehåll.

- Undvik att åka direkt till en akutmottagning. Ring 1177 först så får du råd om när, var och hur du bäst söker vård, är det livshotande ring 112, säger Elda Sparrelid.

Om RS-virus och barn

RS-virus smittar lätt och de flesta barn blir smittade någon gång under sina första två år. Infektionen är vanligare under vinterhalvåret.   

Det tar tre till fem dagar från det att barnet har smittats med RS-virus till att barnet blir sjuk.

Viruset sprids på olika sätt:

  • Genom droppsmitta. När en person som är sjuk nyser eller hostar bildas ett moln av små droppar med viruset. Då kan den som står nära bli smittad. Dropparna faller sedan ner på ytor eller föremål och därifrån kan viruset spridas vidare.
  • Genom direktkontakt, till exempel via händer.
  • Genom så kallad indirekt kontakt, till exempel via ett föremål som en person som är sjuk har tagit i eller hostat på. RS-viruset kan överleva i flera timmar på leksaker, handtag och kläder.

Symtom

En infektion med RS-virus påminner om en vanlig förkylning, men varar ofta längre. Man smittar bara i bröjan.

Det här är vanliga symtom på en RS-infektion:

Små barn kan få svårt att äta och dricka

Barn som är under sex månader andas mest genom näsan. För dem blir det därför väldigt besvärligt när näsan är täppt av segt slem. Det tar så mycket kraft att andas att barnet inte orkar äta eller dricka.

Läs mer på 1177.se: RS-virus hos barn - 1177 Vårdguiden

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida:
Intensiv och tidig start för RS-virus — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård