Detta är råden som blir kvar när restriktionerna hävs

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den 29 september tas flera av de återstående restriktioner som gällt under pandemin bort. Det är nästa steg i den plan för avveckling av restriktioner som regeringen och Folkhälsomyndigheten tidigare presenterat. Men även framåt är det viktigt att fortsätta följa de grundläggande råden för att undvika att smittspridningen tar fart igen.

Råd för dig som är ovaccinerad eller bara fått en dos vaccin

  1. Håll avstånd och undvik trängsel - både för din och andras skull
  2. Undvik nära kontakt med andra, särskilt med personer som är över 70 år eller som ingår i en riskgrupp
  3. Om du rest utanför Norden, testa dig när du kommer hem. Detta råd gäller inte om du har haft bekräftad covid-19 under de senaste 6 månaderna. Läs mer om vad som gäller för provtagning när du reser in i Sverige på 1177.se.

Råd till alla invånare oavsett vaccinationsgrad

  1. Tvätta händerna ofta och noga
  2. Stanna hemma om du har symtom och ta covid-prov om symtomen varar mer än 24 timmar

–  Att restriktionerna nu lyfts innebär att vaccinerade kan börja återgå till ett mer normalt liv. Men alla bör fortsätta med de goda vanor som vi har skaffat oss under pandemin, till exempel att tvätta händerna ofta och stanna hemma när vi har förkylningssymtom, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Vaccination mest kraftfulla åtgärden mot covid-19

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har bedömt att vaccinationsgraden i befolkningen ligger på sådana nivåer att fler restriktioner kan lyftas från och med den 29 september. Men när restriktionerna nu lyfts behöver andelen vaccinerade invånare öka ytterligare för att smittspridningen ska fortsätta avta. Vaccination är den mest kraftfulla åtgärden mot covid-19.

– Jag vill verkligen uppmana alla som ännu inte har vaccinerat sig att inte vänta, utan att anta erbjudandet om vaccination så fort som möjligt. Pandemin är inte över och det gäller särskilt för ovaccinerade. Vi ser att nästan alla som vårdas på sjukhus med covid-19 saknar den ena vaccinationsdosen eller är helt ovaccinerade, säger Maria Rotzén Östlund.

Lättade restriktioner för verksamheter

De restriktioner som tas bort den 29 september innebär bland annat verksamheter kan arrangera evenemang utan publikbegränsningar och att det inte längre finns begränsningar på restauranger. Rekommendationen om att arbeta hemifrån tas också bort.

Frågor och svar

Fråga: Vad gäller om att ha munskydd i kollektivtrafik och trånga miljöer?
Svar: Det finns inga restriktioner eller råd om att använda munskydd, vare sig i kollektivtrafik eller i trånga miljöer.

Fråga: Ska skyltar/dekaler om att hålla avstånd finnas kvar i allmänna miljöer?
Svar: Det kommer att ske en successiv nedmontering av skyltar och uppmaningar i olika miljöer efter den 29 september. Det finns inga krav på att verksamheter ska uppmana människor att undvika trängsel.

Fråga: Varför måste den som är ovaccinerad ha restriktionerna kvar?
Svar: Den som ännu inte vaccinerat sig är oskyddad mot covid-19. Då gäller fortfarande de regler som tidigare gällde alla, för att minska risken för smitta. Att hålla avstånd och undvika nära kontakter behöver bli en rutin för den som ännu är ovaccinerad, fram till att hen vaccinerat sig med två doser.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård