Anders Ahlsson ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionstyrelsen har utsett Anders Ahlsson till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm. Anders Ahlsson tillträder den 1 oktober.

Anders Ahlsson. Foto: Eva Tov/S:t Eriks ögonsjukhus

Anders Ahlsson är född 1962 och överläkare i thoraxkirurgi och docent. Han är sedan 2017 temachef på Karolinska Universitetssjukhuset och har dessförinnan haft en lång rad ledande befattningar vid Örebro Universitetssjukhus, senast som områdeschef Hjärta Kärl och Diagnostik. Vid tillträdet den 1 oktober ersätter Anders Ahlsson Johan Bratt som varit tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör sedan företrädaren Björn Eriksson den 22 mars blev generaldirektör för Läkemedelsverket.

- Anders Ahlsson har en stark förankring inom sjukvården och han vet vad som krävs för att fortsätta utveckla Stockholmssjukvården så att den finns där i alla skeden av livet för invånarna och också fortsätter att vara ledande globalt. I sina tidigare befattningar har Anders genomdrivit förändringar som förbättrat kvalitet och tillgänglighet. Jag ser verkligen fram emot att Anders blir en del i den innovativa direktörsgruppen i Region Stockholm, säger Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör för Region Stockholm.

- Jag välkomnar Anders Ahlsson i sin nya roll. Han får en viktig uppgift i att fortsätta bekämpa pandemin och fullfölja vaccinationsinsatsen. Samtidigt finns det många utvecklingsområden, som att stärka vårdcentralerna, återställa de korta väntetiderna och främja hälsa. Jag är övertygad om att Anders med sin erfarenhet och omvittnat goda ledarskap är rätt person att leda sjukvårdens utveckling i Region Stockholm, säger Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm.

- Det känns mycket positivt att få välkomna Anders Ahlsson till den nya positionen och jag ser fram emot ett gott samarbete. Han har en gedigen bakgrund inom sjukvården med framgångsrika förändringsarbeten. Med sin goda insyn i den högspecialiserade vården har han stora möjligheter att bidra till att utveckla sjukvården i Region Stockholm, säger Désirée Pethrus, regionråd i Region Stockholm med ansvar för vårdutveckling.  

- Stockholm är en av världens mest dynamiska regioner. Här finns ledande institutioner, en stark vetenskaplig och innovativ miljö och tradition samt en sjukvård av högsta klass samtidigt som vår sjukvård delar utmaningar med andra, som kompetensförsörjning och samarbete mellan olika vårdgivare. Pandemin har gett oss många viktiga lärdomar som vi ska ta med oss framåt. Jag ser fram emot uppdraget som hälso- och sjukvårdsdirektör med stor entusiasm och ödmjukhet, säger Anders Ahlsson, tillträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

För mer information:
Pressfunktionen, Region Stockholm, 08-123 131 48

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård