16 juli: Femte rapporten om sommarens vård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Vid veckans chefläkarmöte rapporterar smittskyddsläkaren att uppgången av antalet konstaterat smittade av covid-19 tycks fortsätta att öka under innevarande vecka. Det är särskilt den unga gruppen mellan 18–29 år som är överrepresenterad bland de smittade. Många av de som konstaterats smittade bedöms ha blivit smittade utomlands, där resande från Spanien står för en stor andel av dessa.

I måndags skärpte Folkhälsomyndigheten rekommendationerna att alla som rest utanför Norden ska testa sig för covid-19 vid hemkomst - oavsett om de har symtom eller inte. Rekommendationerna om att aldrig resa med symtom, att umgås i en mindre krets och att hålla fysisk distans till övriga gäller både i Sverige och vid en eventuell utlandsvistelse. Mer om provtagning och övriga rekommendationer finns att läsa på 1177.se.

-  När du kommer tillbaka från en resa ska du vara särskilt uppmärksam på även mycket lindriga symtom och då isolera dig omedelbart och beställa covid-test om symtomen håller i sig i 24 timmar eller mer. Även om du känner dig fullt frisk ska du träffa så få som möjligt under en vecka efter hemkomst eftersom du aldrig kan vara säker på vilka som riskerar ett mer allvarligt sjukdomsförlopp om de skulle bli smittade, säger chefläkare Elda Sparrelid.

- Semester innebär för många avsteg från mycket av det vi gör i vardagen. Jag önskar dig en fantastisk sommar men de grundläggande råden bör fortsätta att följas oavsett om du semestrar hemma, på annan plats i Sverige eller utomlands, säger Elda Sparrelid.

De fyra grundläggande råden - även för dig som är vaccinerad

  1. Stanna hemma om du har symtom och ta covid-prov om symtomen varar mer än 24 timmar.
  2. Undvik trängsel och håll två meters avstånd så ofta du kan
  3. När/om du umgås med andra: gör det i mindre grupp och helst utomhus.
  4. Alla som kan ska arbeta hemifrån

Fortsatt ökning av antalet konstaterade fall

Under hela vecka 26 rapporterades 374 konstaterade fall med covid-19, vecka 27 var motsvarande siffra 440 konstaterade fall. Antalet fall idag jämfört med föregående fredag visar på 606 fall av konstaterad covid-19 infektion.

- Det är tredje veckan i rad vi ser en tydlig ökning av antalet smittade och det är mycket bekymmersamt även om ökningen fortfarande är från låga nivåer. Ökningen tydliggör hur brådskande det är att alla som nu erbjuds vaccination också påbörjar sin vaccination och de som har möjlighet att ta andra dosen bokar in den så snart det bara går. Nu är det den unga gruppen 18–29 år som är överrepresenterad vad det gäller konstaterat smittade vilket är naturligt eftersom de har haft kortast tid på sig att bli skyddade genom vaccination, säger Elda Sparrelid.

Vaccination med två doser så fort som möjligt

Den som har fått två doser vaccin har ett bättre skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19 och särskilt viktigt är det för att ha ett bra skydd mot delta-varianten som nu dominerar de nya fall som nu konstateras.

- Vi arbetar så fort vi kan för att så många som möjligt ska hinna få två doser vaccin och därmed minska risken för att smittan ska få fäste i länet, säger Elda Sparrelid.

Läget vid akutsjukhusen

Vid länets akutsjukhus rapporterar chefläkarna ett ansträngt men stabilt läge. Det är bemanningsproblemen som gör att det är en brist på slutenvårdsplatser som gör att Det innebär att det är fortsatt långa väntetider för den som söker akut vård.

- Jag vill påminna om vikten att ringa 1177 Vårdguiden för att få råd om när, var och hur du söker vård för just dina symtom. Det kan hända att du kan få snabbast vård och behandling hos en annan vårdgivare än vid ett akutsjukhus. Vid livshotande tillstånd ska du som vanligt ringa 112, säger chefläkare Elda Sparrelid.

Veckans chefläkarmöte

Varje torsdag har chefläkarna centralt och chefläkarna från alla de större vårdgivarna ett möte för att beskriva läget och för att samordna resurserna inom hela hälso- och sjukvårdssystemet.

Antalet bemannade vårdplatser fortsätter att minska enligt plan och i takt med att vården fokuserar på den akuta och nödvändiga vården.

- Antalet patienter vid länets sjukhus med covid-19 tycks nu ha avstannat på en nivå runt 35 inneliggande patienter per dag. Den långvariga värmen gör att fler behöver vård där främst uttorkning är orsaken eller bidragande orsak. Äldre och barn har svårare att känna behovet av vätska vilket gör att det extra viktigt för dem att dricka trots att de inte känner sig törstiga, säger Elda Sparrelid.

Även den här veckan rapporterar chefläkarna ett särskilt högt tryck i början av veckan och att det varierar kraftigt mellan olika tider och olika sjukhus.

- Södersjukhuset som tidigare har haft särskilt besvärligt läge har under innevarande vecka haft möjlighet att hjälpa andra sjukhus som behövt det. Situationen i vården och hos de olika vårdgivarna kan förändras på bara några timmar därför är det extra bra att ringa 1177 innan du söker vård, säger Elda Sparrelid.

Ha lite extra tålamod i sommar

Eftersom många av de vårdmedarbetare som annars kunnat hjälpa till i stora delar av vården i sommar arbetar med vaccinationerna så är bemanningen i alla delar av vården ännu svårare än vad det vanligtvis är under sommaren. Det kan innebära att det tar längre tid att komma fram till sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden, det kan vara längre väntetider hos husläkarna, närakuterna och vid akutsjukhusen.

- Att vara akut sjuk och kanske ha smärta skapar ofta mycket oro och stress. Trots det vill jag be dig och dina närstående, att ni har lite extra tålamod, förståelse och respekt för att det kan ta tid att få vård om andra patienter har ännu större medicinska behov. Vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter så snabbt som möjligt, säger Elda Sparrelid.

Var lite extra försiktig i sommar

När det är svårare att bemanna för den akuta vården är det viktigare än någonsin att ta det lite extra försiktigt i sommar. Tänk till ett varv till i sommar om vad just du kan göra för att undvika att behöva vård under sommaren.

Chefläkarens fem tips för färre skador i sommar

Ta det lite lugnare i trafiken

På sommaren kan vi lugna ner tempot lite extra i trafiken och sänka farten för alla typer av fordon inklusive cyklar och elsparkcyklar.

Försiktigare aktiviteter

Om du eller någon av dina närmaste ska cykla, åka skateboard, åka moped, hoppa studsmatta eller liknande aktiviteter - använd skyddsutrustning.

Bada lugnt

Ska du eller dina närmaste bada så gör det tillsammans och när barnen badar eller är i närheten av vatten ska en vuxen alltid ha koll.

Var försiktig i värmen

Värmen skapar allt för ofta sjukvårdsbehov som kan undvikas. Främst för barn och äldre. Drick mer än du är van vid och gör det innan du blir törstig och hjälp små barn och gamla med extra dryck. Duscha lite kallare. Gör det så svalt som möjligt inomhus med hjälp av gardiner, persienner och markiser och vädra på natten när det är svalt. Använda lätta kläder och undvik fysiska ansträngningar när det är som varmast.

Undvik eller minska alkoholen

För många ökar alkoholkonsumtionen under sommaren. Alkohol är alltför ofta med i bilden när skador uppstår. Undvik alltid bad och alkohol. Ju mer alkohol du dricker desto sämre omdöme får du. Drick alkohol med måtta eller välj en vit sommar i år. Vårdens medarbetare tackar dig lite extra för att du drar ner på alkoholen den här sommaren.

Vårdplatsläget

Nu fortsätter minskningen av antalet disponibla vårdplatser. Under vecka 28 var det totala antalet disponibla vårdplatser 2 356. Det är en minskning med 70 bemannade vårdplatser jämfört med föregående vecka. En disponibel vårdplats är en vårdplats med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Inom den geriatriska vården fanns det i onsdags 834 disponibla vårdplatser att jämföra med 846 platser föregående vecka. 

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) har genomsnittligt i juni i år haft 2 973 patienter inskrivna jämfört med 2 807 under juni förra året. Det är ytterligare 166 patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid akutsjukhus eller geriatrik. 

Pandemi-sommaren 2021 i olika delar av vården

1177 Vårdguiden på telefon

Kommer som vanligt tillsammans med husläkarmottagningarna vara första kontakten till vården. På grund av bemanningsproblem förväntas längre svarstider än vanligt vid vissa tillfällen under sommaren 2021. Många insatser görs för att kunna svara så snabbt som möjligt.

Vårdcentralerna

Här kommer de flesta invånare att få sin vård varje vecka. De som behöver undersökas fysiskt kommer dit och träffar läkare men när det går tas patienterna emot via videobesök för att undvika risk för smittspridning. Här tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Alla 200 vårdcentraler har öppet som vanligt men fokus ligger nu på de mest akuta tillstånden.

Närakuter

Närakuterna kommer att ha öppet som vanligt och kommer ta emot patienter med akuta sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser.

Akutsjukhusen

Nu fokuserar akutsjukhusen på den akuta och nödvändiga vården. Vid akutmottagningarna kan det bli längre väntetider än vanligt. Patienterna prioriteras som vanligt efter medicinska bedömningar och de som har störst behov får vård först. Vi ber att den som är akut sjuk, och närstående, har förståelse för att det kan ta tid för att andra har ännu större medicinska behov och förtroende för att vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter i tur och ordning.

Geriatrisk vård

Den specialiserade vården för de äldre har fler platser öppna än förra året. Här vårdas många sköra patienter under kortare eller längre tid. Det finns lediga bemannade vårdplatser i den geriatriska vården.

Förlossningsvård

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn, samtidigt som även medarbetarna i förlossningsvården behöver få sommarsemester. I år förväntas något färre förlossningar än tidigare år och målet är att så många som möjligt ska få sin förlossning vid den förlossningsklinik som är deras förstahandsval. Under föregående vecka föddes 538 barn. Av dessa var det cirka 93 procent som utfördes vid vald klinik. Tre förlossningar skedde i ett närliggande län samtidigt som Region Stockholm utförde fem förlossningar på uppdrag av andra regioner.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet i stort sett som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård.

Ambulanssjukvård

Den extra sommarhelikoptern är igång och extra resurser finns för de uppdrag som beräknas behövas under sommaren.

Samarbete med länets kommuner

Även det nära samarbetet med kommunerna är viktigt under sommaren så att de patienter som är färdigvårdade men behöver stöd i hemmet eller särskilt boende kan få det så fort som möjligt.

Covid-19 läget 16 juli

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 256 045
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 364 

Antal patienter vid sjukhus med covid-19

3 patienter med covid-19 i intensivvård

30 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 33 patienter

Vaccination mot covid-19

Det är viktigt att länets invånare vaccinerar sig i den region där de är skrivna eftersom det är så vaccinet fördelas. Det är också viktigt att man tar erbjudandet om båda doserna så snart det är dags för det. Den som fått sin första dos kan räkna ut när det är dags för dos två genom dos 2-kalkylatorn som du hittar här: https://dos2kalkylator.sll.se

Vaccinationsläget 16 juli 

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 250 236
Antal registrerade vaccinationer dos 2: 775 146
Totalt antal registrerade vaccinationer: 2 025 382

De nationella målen om andel vaccinerade bygger på beräkning av befolkning per den 31/12 2020. Baserat på den tidpunkten är det 1 869 079 personer i Stockholms län som ska erbjudas vaccination.

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 64,5 procent 
Andel dos 2: 40,4 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 66,9 procent 
Andel dos 2: 41,5 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 93,8 procent 
Dos 2: 88,1 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 92,6 procent
Dos 2: 88,4 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,0 procent
Dos 2: 86,6 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 86,5 procent
Dos 2: 81,1 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 83,0 procent
Dos 2: 74,6 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 88,1 procent
Dos 2: 82,4 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 83,9 procent
Dos 2: 76,4 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 83,1 procent
Dos 2: 73,2 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 80,8 procent
Dos 2: 65,7 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 77,1 procent
Dos 2: 36,0 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 69,7 procent
Dos 2: 14,2 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 61,5 procent
Dos 2: 9,6 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 46,5 procent
Dos 2: 7,3 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 19,9 procent
Dos 2: 5,7 procent

Så här rapporterar vi under sommaren 2021

Precis som tidigare somrar kommer läget i vården redovisas på fredagar och på tisdagar kommer vi rapportera om det aktuella covid-19 läget. Under sommaren kommer vi inte ha dagslägesrapporter på måndagar, onsdagar och torsdagar som tidigare under året.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård