Ny mottagning för post-covid öppnar i maj

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge blir regionens särskilda mottagning för utredning, diagnostik och behandling av långvariga problem efter covid-19 infektion, det som brukar kallas post-covid.

Karolinska Universitetssjukhuset bygger just nu upp verksamheten i Huddinge och enligt tidplan kan mottagningen ta emot de första patienterna innan slutet på maj. Det blir den största post-covid enheten i landet med kapacitet att ta emot det antal patienter som är i behov av vård. Fram till dess får patienter vård hos nuvarande vårdgivare.

- Den nya post-covid-mottagningen har både erfarenhet och resurser att hjälpa den här gruppen patienter, säger Johan Bratt tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektören vid Region Stockholm.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har sedan lång tid tillbaka ansvar för den specialiserade infektionsvården i Stockholm. En stor del av regionens vård av covid-19 patienter har också bedrivits där sedan pandemin började.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm har därför gett Karolinska Universitetssjukhuset uppdrag att starta en multidisciplinär mottagning i Huddinge för vård av personer med post-covid. 
Det innebär att patienter med långvariga problem efter en covidinfektion kommer att få vård och behandling där. Med multidisciplinär menas att det finns många olika specialister. Det behövs då patienter med post-covid kan vara drabbade av många olika symptom som kräver utredning och behandling av särskilda medicinska kompetenser.

Grunden är att personer som har besvär efter covid-19 ska behandlas i primärvården. Det betyder att den som har besvär först ska ta kontakt med sin vårdcentral för diagnos och behandling.

Om patienter tre månader efter covid-19 inte förbättrats, eller vid försämring och med betydande påverkan på arbetsförmåga och livskvalitet, kan primärvården remittera till den nya mottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge där patienten erbjuds vidare utredning och behandling.
Sedan tidigare finns också en högspecialiserad rehabiliteringsmedicinsk klinik vid Danderyds sjukhus som framförallt vårdar patienter med kognitiv påverkan och trötthet efter covid-19.

Om post-covid:

I diagnosen post-covid, eller post infektiöst tillstånd som är den medicinska termen, ingår en rad olika symtom. Extrem trötthet, andnöd, andfåddhet, smak- och luktförlust, sömnproblem och minskad minnesförmåga, för att nämna några.

Läs mer på 1177 (länken öppnas i nytt fönster).

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård