Utökad drop-in-provtagning covid-19 på 15 platser i länet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I januari inledde Region Stockholm ett försök med en mobil prov-tagningsenhet där invånare med symtom på covid-19 i Tensta, Rinkeby och Tensta erbjöds drop-in-provtagning covid-19. Pilotförsöket har fungerat bra och nu utökas drop-in-provtagningen från en till fem enheter som erbjuder drop-in-provtagning på femton utvalda platser i länet. Preliminärt startdatum för de fyra nya enheterna är tisdag den 16 mars.

Personer med symtom på covid-19 behöver bara ta med sig legitimation och gå till en av provtagningsenheterna där flerspråkig sjukvårdsutbildad personal tar ett PCR-test på ett smittsäkert sätt. Syftet med de mobila drop-in-mottagningarna är att göra det så enkelt som möjligt att bli provtagen, speciellt för personer som saknar möjligheter att själva boka tid. Det går också att ringa sin vårdcentral för att boka provtagning för en pågående covid-19-infektion men vårdcentralerna kan inte erbjuda drop-in-provtagning

- Provtagning och smittspårning är viktiga insatser för att minska smittspridningen och vi vill göra det så enkelt som möjligt att provta sig. Eftersom vi vänder oss till personer med symtom är det viktigt att vi erbjuder nära, tillgänglig provtagning. Intresset har varit stort och det känns mycket bra att vi nu kan utöka den mobila provtagningsverksamheten till totalt 15 platser i länet. Vi hoppas att många med symtom upptäcker de mobila provtagnings-enheterna och väljer att provta sig nära där de bor, säger Jenny Stenkvist, biträdande smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm

Till de mobila provtagningsenheterna är alla välkomna som har symtom på covid-19, framförallt de som saknar möjligheter att boka tid för provtagning med appar och BankID. Vid provtagningsenheten får invånarna information om hur provtagningen går till och utbildad sjukvårdspersonal som pratar flera språk genomför provtagningen. Alla får information om både provtagning och om vaccination eftersom det är ett bra tillfälle att också berätta om vaccination.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård