Regional särskild sjukvårdsledning går över till förstärkningsläge

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Bratt har beslutat att den regionala särskilda sjukvårdsledningen ska gå över från stabsläge till förstärkningsläge.

Syftet är att enklare kunna vidta mer kraftfulla åtgärder för att stärka främst bemanningen i vården och förbereda för att skjuta fram viss planerad vård.Bakgrunden till beslutet är en ökad smittspridning under flera veckor i sträck och att antalet patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård har ökat med över 70 patienter på mindre än en vecka.

- Vi ser över möjligheter för att skjuta fram viss planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker för att frigöra resurser för den akuta och nödvändiga vården. Vårdens medarbetare har arbetat med att ta hand om patienter med covid-19 under mer än ett års tid. Nu måste vi skapa en uthållig bemanning för att kunna ta hand om de patienter som behöver akut och nödvändig vård, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Genom det höjda beredskapsläget kan den regionala särskilda sjukvårdsledningen snabbt fatta mer långtgående beslut för att förstärka vården.

- Beslutet innebär inga förändringar för den som söker vård. Det är fortfarande mycket viktigt att kontakta 1177 för att få en bedömning av hur, när och var det är lämpligt att söka vård. 112 gäller för livshotande tillstånd som vanligt, säger Johan Bratt.

Under de senaste veckorna har smittökningen i Stockholms län ökat kraftigt. Början av denna vecka jämfört med samma dagar veckan innan visar på 30 procent fler smittade av covid-19. I april förra året vårdades 1100 personer för covid-19 vid länets sjukhus.

- Det är ett mycket allvarligt läge i länet. Smittan går inte ner utan fortsätter att öka. Om några veckor är det påsk, och många förbereder påsklov och ledigheter. Många längtar efter att äntligen få träffas och umgås, men än är det inte tid för det. Min rekommendation är därför att allvarligt överväga om man måste resa utanför länet och att enbart umgås med de ni lever tillsammans med, eller några få nära vänner om du lever ensam, säger smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

Samordning med myndigheter och kommuner

Den regionala särskilda sjukvårdsledningen har regelbunden kontakt med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Samverkan och samarbete sker även med Samverkan Stockholmsregionen (där kommunerna ingår). Region Stockholm följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger och anpassar kontinuerligt rekommendationer till vårdgivarna efter detta.

Fakta: Socialstyrelsens definitioner av beredskapslägen

Stabsläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård