Folkhälsomyndigheten pausar vaccinering med Astra Zeneca – inväntar besked från Europeiska läkemedelsmyndigheten

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa vaccineringar med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Beslutet är en försiktighetsåtgärd och gäller till dess att Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, och Läkemedelsverket utrett rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19.

För Region Stockholms del innebär beskedet att vaccinationerna i fas 1 och fas 2 fortsätter, men utan Astra Zenecas vaccin, vilket innebär en långsammare genomförandetakt.

- Det här är ännu ett tråkigt besked till våra äldsta invånare, som redan väntat länge på sitt vaccin, och jag förstår och delar den frustration som finns. Samtidigt är det viktigt att de rapporter om biverkningar som kommit in utreds noga, så att alla kan känna sig helt trygga med vaccinet, säger Region Stockholms vaccinsamordnare Magnus Thyberg.

Astra Zenecas vaccin står för knappt hälften av de prognosticerade vaccinleveranserna under mars och april.

- Vi fortsätter vaccinationerna enligt plan med övriga vacciner. De som är i gruppen 80 år eller äldre kan känna sig trygga med att det vaccin vi har kommer att prioriteras till dem. Men tyvärr innebär beskedet ytterligare en förskjutning i planeringen, och hur lång förskjutningen blir beror på hur långt uppehållet blir.

Enligt Folkhälsomyndigheten innefattar de misstänkta biverkningarna blodpropp (tromboser), i kombination med låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in. Astra Zenecas vaccin mot covid-19 har hittills givits i 17 miljoner doser.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Aktuell information om vaccinationerna finns på 1177.se

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård