Egenbeställd antikroppstestning för covid-19 upphör i Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Folkhälsomyndigheten bedömer att storskalig antikroppsprovtagning har ett begränsat värde för personer som vill veta om de har utvecklat antikroppar mot covid-19 och regeringen har fattat beslut att inte finansiera den provtagningen från och med 31 mars.

Det gör att den egenbeställda antikroppsprovtagningen via 1177.se och Alltid Öppet upphör den 31 mars i Region Stockholm. Region Stockholm har kapacitet och förmåga att återuppta antikroppstester i stor skala om förutsättningarna skulle förändras.

- Regeringen har utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning bedömt att det inte längre är motiverat att finansiera storskalig antikroppstestning. Finansieringen upphävs från och med 31 mars och därför upphör Region Stockholm med att erbjuda egenbeställd antikroppstestning till invånarna, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.
 

Den 15 juni förra året fick alla invånare i Region Stockholm möjligheten att själva boka test för covid-19 och den 17 juni beslutades att ingen avgift skulle tas från den enskilde. Då var det många som varit sjuka under våren men inte haft möjlighet till provtagning. Med anledning av detta var det av stort värde för Region Stockholm att erbjuda antikroppstest och också för att kunna följa det epidemiologiska läget.

God kapacitet att provta personer med symtom

Region Stockholm instämmer i Folkhälsomyndighetens bedömning att antikroppstestning på individnivå är av begränsat värde för personer som vill veta om de har antikroppar mot covid-19. Oavsett provsvar behöver alla invånare följa rekommendationerna om avstånd, handhygien, att stanna hemma när man är sjuk och att boka provtagning vid symtom. Det kan under vissa omständigheter vara medicinskt motiverat att göra ett antikroppstest.  I dessa fall kommer en läkare att ordinera ett test.

- Idag vet vi att nästan alla utvecklar antikroppar, både efter genomgången covid-19-infektion och efter vaccination.  Samtidigt finns det idag en god provtagningskapacitet för att bekräfta sin covid-infektion med PCR-test om man är sjuk. Därför är det inte längre motiverat att erbjuda möjligheten att själv boka antikroppstester, alla behöver i alla fall följa rekommendationerna oavsett provsvar, säger Elda Sparrelid, chefläkare Region Stockholm.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård