Pressträff tisdag den 23 februari klockan 12.30 om pandemiläget i länet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Antalet positiva fall av covid-19 fortsätter att öka och Region Stockholm sätter in fler åtgärder för att stoppa spridningen. Region Stockholm bjuder in till pressträff om nuläget och de åtgärder som vidtas.

Närvarar gör

Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm

Datum: tisdag 23 februari
Tid: 12.30
Plats: Lindhagensgatan 98

Med anledning av rådande situation kommer deltagande i rummet inte vara möjligt. Enskilda intervjuer kan genomföras efter pressträffen via telefon alternativt i anslutning till rummet där pressträffen hålls. 

Länk till Region Stockholms Youtube där pressträffen kommer att sändas

Sändningen direkttextas och teckenspråkstolkas. 

Ladda ner presentationen som visades på pressträffen

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård