Anmäld ägarförändring av 1177 Vårdguiden på telefon

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

MedHelp AB som bedriver sjukvårdsrådgivning vid 1177 Vårdguiden på telefon på uppdrag av Region Stockholm har anmält en ägarförändring där KRY international AB blir ny ägare av bolaget. I enlighet med avtalet ska Region Stockholm pröva om en sådan ägarförändring påverkar vårdgivarens möjlighet att fullfölja alla delar av avtalet. Om Region Stockholm godkänner ägarförändringen kan avtalet därmed fortsätta att gälla.

Nu börjar hälso- och sjukvårdsförvaltningen en granskning av i vilken utsträckning som ägarförändringen påverkar möjligheten för verksamheten att fullfölja avtalets alla delar. Det är en granskning som normalt brukar ta 1–2 månader från det att anmälan om ägarförändring inkommit.

- Det här är ett omfattande och viktigt avtal för hela hälso- och sjukvården inom Stockholms län och därför kommer prövningen sannolikt att ta lite längre tid än andra ägarförändringar. Vi är angelägna om att det blir en noggrann prövning, vilket kräver juridisk kompetens tillsammans med experter från alla de vårdområden som påverkas, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

1177 Vårdguiden på telefon har, liksom övriga hälso- och sjukvården, haft ett särskilt ansträngt läge under 2020 och antalet samtal har varit långt fler än tidigare. Ersättningen till MedHelp för tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon har under de senaste åren varit på drygt 100 miljoner kronor per år.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård