Rekommendation om distansundervisning för högstadiet

Smittskyddsläkaren rekommenderar från måndag att kommunerna i Stockholms län övergår till distansundervisning för högstadieeleverna. Arbetsgivare uppmanas också se till att alla medarbetare som överhuvudtaget kan, arbetar hemma. Syftet är att fler personer ska stanna hemma och minska smittspridningen.

- Vi måste kraftfullt minska våra kontakter så tyvärr tvingas jag rekommendera att kommunerna från måndag avslutar undervisning på plats för eleverna i högstadiet och övergår till distansundervisning resten av terminen.  Jag pratar nu med kommunerna så att de kan informera skolor och elever, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare för Region Stockholm.

Det är kommunerna som ansvarar för att informera skolor och elever och smittskyddsläkaren har en dialog med dem under fredagen. Efter det kommer skolorna kunna ge mer exakta besked till medarbetare, vårdnadshavare och elever om vad som gäller för respektive skola. Rekommendationen innebär att undervisning på plats ska avslutas så snart som möjligt, helst från och med måndag.

- Det räcker inte bara med distansundervisning. Jag vill också trycka på hur viktigt det är att begränsa sina sociala kontakter till några få personer även på fritiden, säger Maria Rotzén Östlund.

Smittskyddsläkaren rekommenderar också starkt att alla arbetsgivare erbjuder och uppmanar sin personal till distansarbete så långt det överhuvudtaget är möjligt.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård