Organiserad utomhusträning bör undvikas till slutet av januari

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Smittskyddsläkaren i Stockholm uppmanar nu att alla invånare i länet ska avstå från all organiserad uteträning fram till och med 24 januari med anledning av den allvarliga smittspridningen. Det gäller även yngre barn och ungdomar.

I Region Stockholm rapporteras sedan flera veckor tillbaka cirka 11 000 nya fall per vecka. 800 personer vårdas inom slutenvården varav cirka 90 personer intensivvårdas.

Under fredagen 18 december skärpte regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommendationerna till såväl kommuner som individer. Bland annat uppmanades kommunerna att stänga simhallar och annan inte nödvändig verksamhet. I och med detta ska ingen inomhusträning i kommunala hallar utföras.

- Nu vill vi att alla invånare ska möta så få personer som möjligt samt resa så lite som möjligt. Vi måste tillsammans göra en kraftsamling under perioden fram till den 24 januari. Därför har vi nu tagit steget att uppmana till att avstå även organiserad uteträning. Vi vet att det här påverkar barn och ungdomar där uteträningen är viktig för gemenskapen. Vi hoppas att alla fortsätter med fysisk aktivitet utomhus enskilt och håller kontakten med varandra digitalt, säger smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

För att minska antalet personer som vårdas inom slutenvården behövs en generell minskning av smitta i samhället. För att uppnå detta i Region Stockholm behöver alla invånare att dra ner på antalet kontakter utanför sitt hushåll. Vi behöver också minska antalet personer som rör sig på alla platser i samhället där det kan uppstå trängsel. Det är därför smittskyddsläkaren nu uppmanar att alla också ska avstå från organiserad träning, även utomhus. Vi måste nu tillsammans göra en kraftansamling under perioden fram till den 24 januari.

- Vi vet att idrottsrörelsen skapar rörelseglädje och meningsfull sysselsättning för väldigt många barn och unga i Stockholms län. Det är fortsatt viktigt att barn och unga rör på sig, men det måste ske på ett säkert sätt. Det finns till exempel utegym och grönområden runt om i länet, säger Maria Rotzén Östlund.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård