Beslut i HSN: Så ska mer planerad vård kunna ställas in

För att fler medarbetare från alla vårdgivare i Region Stockholm ska gå in i akutsjukvården och vårda patienter med covid-19 har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om att ställa in stora delar av den planerade vården. Hur det ska gå till beskrivs i ett beslutsunderlag från till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

- Akutsjukvården kämpar för att ligga steget före och kunna ta hand om var och en av de stockholmare som behöver akut hjälp just nu. Flera vårdgivare som annars gör planerad vård tar redan nu hand om vård som inte kan vänta från akutsjukhusen. Det finns en god vilja att även stärka akutsjukvården på plats så förslaget som nu är beslutat ska göra det möjligt för medarbetare med kompetens att tillfälligt hjälpa akutsjukhusen, säger Björn Eriksson.

Den som är patient ska fortsätta att söka vård som vanligt och komma till bokade besök och behandlingar. Om besök, operationer eller andra behandlingar ställs in kommer vårdgivaren att meddela detta.

Behov av utökning och uthållighet

Både sjukvårdsbehovet och smittspridningen fortsätter ligga på en mycket hög nivå och akutsjukvården är i akut behov av att både utökas och bli mer uthållig. Därför behöver mer av den vård som kan vänta ställas in. Det ska göra det möjligt för medarbetare med kompetens som till vardags arbetar med sådan vård att tillfälligt arbeta vid akutsjukhusen. Instruktioner för privata vårdgivare som ska bidra med personal till akutsjukvården kommer. Enligt beslutet ska villkoren börja gälla efter nämndens beslut den 15 december och fram till sista januari i första hand. Inriktningen är att ställa in och flytta fram sådan vård som kan vänta utan medicinsk risk för patienten och som har sådana resurser som kan stärka akutsjukvården.

Vård som inte kan vänta utanför akutsjukhus

Flera privatdrivna vårdgivare som annars utför planerad vård tar redan nu hand om vård som inte kan vänta från akutsjukhusen. En stor uppskalning har också skett hos både regiondrivna och privatdrivna vårdgivare av bland annat den geriatriska covid-vården för framförallt äldre, där vårdas just nu cirka 200 patienter.

Under gårdagen övergick den regionala särskilda sjukvårdsledningen till förstärkningsläge, nivån över stabsläge.

Exempel på vård som ställs in

Planerad vård som kan vänta och där det finns medarbetare som kan stärka akutsjukhusen.

Planerad vård som kan vänta och där det finns risk att den planerade vården leder till behov av sjukhusvård om komplikationer uppstår.

Exempel på vård som upprätthålls

All akut vård, både för covid och andra sjukdomar.

All planerad vård som inte kan vänta utan medicinsk risk. Några exempel är cancervård, det kan också vara vård som måste göras vid en viss tidpunkt, till exempel viss kirurgi och barnhälsovård.

Planerad vård där det inte finns medarbetare som behövs på akutsjukhusen.

Screening för cancersjukdomar fortsätter.

Exempel på vård som begränsas

Utomlänsvård som inte är akut eller imperativ - både till och från regionen.

Ekonomisk ersättning

I beslutet ingår också en prislista med ekonomisk ersättning till de vårdgivare som lånar ut personal och därmed inte får ersättning för den vård som annars skulle ha utförts.

Texten har uppdaterats den 16 december efter att förslaget beslutats och trätt i kraft.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård