Fler detaljer klara om vaccin mot covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Äldre i särskilt boende och personer med hemtjänst tillhör några av de som ska erbjudas vaccin allra först. Nya beslut har också tagits om avgifter och genomförandet av vaccinationen.

Planeringen av hur invånarna i Stockholms län ska erbjudas vaccin blir allt mer detaljerad i takt med att fler förutsättningar blir kända. Målet är en effektiv och smittsäker vaccination.

- Det är hoppfullt att vi kan ha de första doserna av vaccin här i januari, även om vi vet att vi har många månader med restriktioner framför oss innan alla erbjudits vaccin. Vi förbereder för att kunna starta direkt när doserna är här men vi måste vara flexibla. Hur mycket vi får, när vi får det och hur det ska förvaras avgör hur det kommer att gå till exakt, säger Magnus Thyberg, ansvarig för samordningen av vaccineringen i Region Stockholm.

Avgiftsfritt vaccin mot covid-19

Det är regionfullmäktige som beslutar om de avgifter som enskilda ska betala till vården. Nu har de tagit beslut om att vaccinering mot covid-19 ska vara kostnadsfritt för invånare. Syftet är att ingen ska avstå vaccin av ekonomiska skäl. Det minskar också vårdgivarnas administration.

De erbjuds vaccin allra först

Huvudprincipen är att störst behov går först och att äldre, personer med underliggande sjukdomar och vård- och omsorgspersonal ska prioriteras. Men till en början kommer de första leveranserna av ett godkänt vaccin vara för små för att räcka ens till alla i den gruppen. Därför har Folkhälsomyndigheten gjort ännu mer förfinade prioriteringar som regionerna ska arbeta efter.

Allra först ska vaccinet erbjudas till personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, i huvudsak personer som är 70 år och äldre. Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg. Vuxna som bor tillsammans med någon som har hemtjänst ingår också.

Först därefter ska övrig personal i hälso- och sjukvård erbjudas vaccin samt personer i riskgrupp, där personer 70 år eller äldre ingår. Efter det ska övriga över 18 år erbjudas vaccin.

Planering för tre faser

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i ett nytt beslut gett Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) i uppdrag att upprätta en operativ samordningsfunktion för vaccineringen inom den nära vården, dit till exempel vårdcentraler hör. SLSO ansvarar till vardags för den regiondrivna vården utanför akutsjukhusen.

Vaccinationen ska till en början utföras av vårdgivare som finns nära den mest prioriterade gruppen, det kan vara särskilda boenden, hemsjukvård och vissa vårdcentraler. I takt med att tillgången blir större så att fler kan erbjudas vaccin väntas alla regionens 400 vaccinatörer bli engagerade i vaccinationen. Längre in på 2021 när så många doser finns tillgängliga att alla över 18 år kan erbjudas vaccin, ska det finnas förberedelse för att använda större lokaler och andra rutiner för att erbjuda vaccin till ett stort antal invånare per dag.

Inget vaccin finns tillgängligt ännu

Idag går det inte att anmäla sig för att få vaccin mot covid-19. När det börjar närma sig kommer det finnas information på bland annat 1177.se om vilka grupper som erbjuds vaccin och hur de ska göra för att få vaccinet. Även vårdgivare kommer få mer detaljerad information om hur de ska arbeta med vaccinationen.

Bakgrund

Olika vacciner genomgår just nu en process med säkerhetsprövningar i flera steg och ska godkännas på europeisk nivå där även svenska Läkemedelsverket ingår. Det första godkännandet kan komma strax innan nyår. Därefter kommer vaccinerna till Sverige. Folkhälsomyndigheten fördelar till varje region som sedan ska erbjuda vaccin till de prioriterade grupperna. Region Stockholm förbereder nu för att erbjuda vacciner till rätt grupper på ett effektivt och smittsäkert sätt. I förberedelserna ingår sådant som lagerhållning, distribution, förvaring av vaccin, hygienrutiner, skyddsutrustning, vaccinationsplatser, kommunikation, registrering av doser och rapportering till nationella myndigheter.

Regionen förbereder sig för att det blir ett rörligt startdatum, för att vissa vaccin kan passa en grupp och andra vaccin en annan grupp. Planering görs utifrån att ett vaccin kan behöva ges i en eller två doser och med tanke på att de olika vaccinen kan behöva förvaras på olika sätt. Förberedelser görs också för att tillgången på vaccin kan bli mycket ojämn under längre tid. Kanske kommer stora mängder doser på en gång eller så blir leveranserna mindre och kommer med ojämna intervaller.

Region Stockholm kommer löpande berätta på sina webbplatser om hur arbetet med förberedelserna för vaccineringen av covid-19 går.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård