9 december: Dagsläge covid-19

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på tisdagar och fredagar.

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

- Vi har nu en mycket allvarlig situation med högt tryck inom hälso- och sjukvården. Idag rapporteras 814 patienter med covid-19 på våra akutsjukhus och inom den geriatriska vården. Samtidigt har antal lediga vårdplatser varit få. Det har nu förbättrats något men fortfarande är det relativt små marginaler. Därför fortsätter vi att öppna fler vårdplatser successivt. Samarbetet mellan vårdgivare är avgörande för att använda hela sjukvårdssystemets resurser på bästa sätt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Patienter ska komma som vanligt till alla bokade tider i sjukvården. De som berörs av eventuella förändringar kontaktas personligen. De patienter som är i behov av sjukvård ska söka vård som vanligt.

Dagsläget 9 december

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 88 975
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 2 836

Nu vårdas

  • 83 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 731 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 814 patienter

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård