2 december: Dagsläge covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Dagens korta lägesrapport publiceras nu. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på tisdagar och fredagar.

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

-  Vi fortsätter förstärka vårdplatserna eftersom antalet vårdade fortfarande är på en mycket hög nivå. Behoven av ambulansutryckningar och transporter mellan sjukhus är till och med större än i våras. Så nu är det helt nödvändigt att hålla avstånd på alla sätt som det överhuvudtaget går. Alla som ställer in sin shoppingtur, sin middagsbjudning och istället håller sig hemma bidrar på ett mycket betydelsefullt sätt. Allt som innebär ytterligare fysiskt avstånd kan ge oss en julhelg med ett bättre läge än vi har just nu, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Patienter ska komma som vanligt till alla bokade tider i sjukvården. De som berörs av eventuella förändringar kontaktas personligen. De patienter som är i behov av sjukvård ska söka vård som vanligt.

Dagsläget 2 december

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 78 617
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 2751

Nu vårdas

·         73 patienter med covid-19 i intensivvård

·         711 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 784 patienter

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård