11 december: Rapport om vinterns vård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Antalet sjukhusvårdade nya fall av covid-19 fortsätter ligga på en mycket hög nivå. Vårdgivarna rapporterar om ett mycket ansträngt läge inom framförallt intensivvården.

- Just nu är det en kamp för att ligga steget före. Våra akutsjukhus öppnar alla intensivvårdsplatser de kan och det finns tillgängliga platser men medarbetarna sliter hårt. Vi arbetar intensivt för att hitta fler sätt att utöka vården, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sedan förra fredagen har ytterligare över 140 stockholmare rapporterats avlidna med covid-19, det är fler än veckan före. Det har varit omkring 800 sjukhusvårdade i regionen under veckan varav 90 i intensivvård. Flera åtgärder görs för att stärka bemanningen och öka antalet medarbetare. Även ambulanssjukvården har ett högt tryck och förstärkningar av både sjuktransporter och ambulanser har gjorts. Mycket planerad vård skjuts framåt. Bedömningen är att trycket kommer kvarstå under de närmaste veckorna.

- Vi behöver samla alla krafter vi kan just nu, vi har ett mycket högt tryck. Från det att vi sett en högre nivå i smittotalen så får vi sedan fler i behov av sjukhusvård omkring två till tre veckor efteråt, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm

Fortsatt hög smittspridning

Under förra veckan upptäcktes 10 500 nya fall av covid-19 även om detta är aningen lägre än veckan före är det fortfarande en mycket hög nivå för andra veckan i rad. Smittskyddsläkaren gick under fredagen ut med en stark rekommendation att högstadielever ska få distansundervisning från måndag samt att alla arbetsgivare ska se till att deras medarbetare arbetar hemifrån så mycket som det överhuvudtaget är möjligt.

- Vi har ett allvarligt läge och behöver ta till alla åtgärder för att vända utvecklingen. Stockholmarna måste fortsätta att minska sina sociala kontakter och kommer behöva fortsätta göra det över alla helger. Den bästa julklappen vi kan ge är att skydda våra medmänniskor från smitta, säger Maria Rotzén Östlund smittskyddsläkare.

Fortsatta förberedelser för vaccin mot covid-19

Under veckan har informationen kommit om att Region Stockholm väntas få 113 000 doser av vaccin mot covid-19 i januari. Doserna räcker till att erbjuda vaccin till 56 000 personer i de mest prioriterade grupperna. Ett intensivt arbete pågår för att skapa logistikkedjor, förbereda vaccinatörer och mycket mer inför de första leveranserna. Vaccinationen väntas pågå under både vintern, våren och sommaren.

Statistik i urval

  • Uppgifterna uppdateras med olika intervall. Uppgifterna för november har publicerats tidigare.
  • Statistiken från november visar att de planerade slutenvårdstillfällena* är färre än samma månad förra året både hos akutsjukhus och hos vårdgivare utanför akutsjukhusen. Ett tecken på att viss planerad vård skjutits fram. November 2020: 7598 vårdtillfällen. November 2019: 8908 vårdtillfällen.
  • Planerade besök i specialistvård, på bland annat akutsjukhus var är färre än samma månad förra året och färre än i oktober. November 2020: 343 414 planerade besök. November 2019: 391 270 planerade besök.
  • Antal besök till husläkarmottagningar inklusive videobesök har minskat igen, precis som under våren. November 2020:  220 349. November 2019: 263 106.
  • Den avancerade sjukvården i hemmet har ökat och 2888 var inskrivna i genomsnitt i november. Det är 200 fler än november förra året.

Bakgrund

Region Stockholm arbetar för en robust vård, kollektivtrafik och fortsatt regional utveckling med de nya förutsättningar som pandemin skapat. Mycket görs på andra sätt än tidigare för att kunna driva verksamheter på ett smittanpassat sätt.

Den snabba omställningen för att möta pandemin krävde att icke-akut vård prioriterades ned. Både för att frigöra personal och skyddsutrustning men också för att smittrisken med att gå till vården blev för stor, framförallt för patienter i riskgrupp. Med omfattande smittanpassningar kunde all vård startas igen under sommaren. Behoven var annorlunda än tidigare, framskjuten vård började tas om hand, vissa behov hade minskat, andra hade ökat och delar av vården görs nu på andra sätt, till exempel digitalt och i hemmet. Under oktober och november har både smittspridningen och vårdbehovet ökat kraftigt och återigen har en utökning skett av covid-19 vården.

Läget i hälso- och sjukvården och aktuella åtgärder redovisas i regelbundna rapporter.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård