11 december: Lägesrapport om covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

6322 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna. Totalt vårdas 768 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 57 färre än i senaste lägesrapporten i tisdags. 102 ytterligare avlidna har rapporterats sedan 8 december.

Samlad bedömning

Akutsjukhusen har fortfarande en mycket ansträngande situation. Idag rapporteras en minskning av antalet patienter som vårdas vid akutsjukhusen och geriatriken. Däremot är det ett oförändrat högt tryck inom intensivvården.

Nu pågår en rad åtgärder för att frigöra vårdpersonal som kan arbeta inom akutsjukvården. Sjukvården fortsätter utöka kapaciteten och bereder sig på att fortsätta hantera nuvarande vårdbehov eller ett ännu större behov. Trycket på ambulanssjukvården är fortsatt mycket högt.

Stabsläge och regional särskild sjukvårdsledning pågår sedan den 19 november för stärkt ledning av hälso- och sjukvården. Länets akutsjukhus arbetar samtliga i förhöjt beredskapsläge.

Det är viktigt att de patienter som behöver vård och tar hjälp av 1177 i första hand. Om tillståndet är livshotande ska de kontakta 112.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

6322 nya fall av covid-19, varav 168 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 8–10 december. Motsvarande period förra veckan konstaterades 5212 fall.

Sedan pandemins början har 93 383 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 49 konstaterades 10 464 nya fall (-6 procent). Under vecka 48 tillkom 11 127 nya fall (+ 17%).

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 49 var det 77 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det var 13 färre än vecka 48.*   
Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 768 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 57 färre än i den senaste lägesrapporten i tisdags.

Av dessa vårdas:

89 i intensivvård (±0)
489 på akutsjukhus (-40)
190 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-17)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 3 december har 8686 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 308 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

102 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 8 december.

Sedan pandemins början har 2936 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1287 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare 63 personer sedan den 8 december.

Under hela vecka 48 finns nu inrapporterat att 103 personer avlidit med covid-19. För vecka 49 finns hittills inrapporterat att 139 personer avlidit med covid-19. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 49 har det analyserats 45 343 tester för pågående covid-19. Det är drygt 6 500 färre analyserade prover än veckan före på grund av att färre personer har bokat provtagning. Av dessa var 8 488** provsvar eller 18,9 procent positiva. Andelen positiva provsvar är lägre än veckan före.

Under vecka 49 genomfördes 16 943 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 36,7 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en ökning jämfört med veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning är stor men trenden är att färre bokar PCR-test nu jämfört med förra veckan. Kapaciteten för PCR-provtagning har utökats kraftigt de senaste veckorna och i dagsläget bedöms bokningsmöjligheterna som goda. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer uppstår. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår där antalet testade har ökat snabbt senaste veckan. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Skärpta allmänna råd för Stockholms län

 • Träffa bara de personer du bor med. De personer du delar hushåll med är okej att umgås med. För dig som lever i ett ensamhushåll är rådet att umgås med ett par nära vänner.
 •  Avstå besök i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Det är okej att träna utomhus, till exempel att besöka ett utegym. Om du tränar med någon annan person, håll avståndet, helst 2 meter så ofta ni kan. Dela inte vattenflaska eller skydd med någon annan.
 • Undvik situationer där det kan uppstå trängsel. Dit hör exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher eller tävlingar. Idrottstävlingar och cuper bör ställas in.
 • Barn och unga (födda 2005 eller senare) kan fortsätta med sina idrotter, om man också anpassar verksamheten så att trängsel inte uppstår bland de vuxna.
 • Alla som kan arbeta hemma ska göra det. Tjänsteresor, konferenser och fysiska möten kan genomföras digitalt men om det inte går bör dessa tillfällen skjutas upp. Om du behöver vara på din arbetsplats är det viktigt att hålla avstånd överallt, även under raster och i omklädningsrum etc. Tar din arbetsplats emot kunder behöver ni se till att de kan hålla avstånd, både till personal och till andra kunder.
 • Avstå från att delta i eller arrangera större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop. Det är tråkigt att inte kunna träffas nu när vi behöver varandra mer än någonsin. Träffas digitalt om du har möjlighet, eller ring.
 • Maximalt åtta personer får delta vid konserter, matcher, offentliga möten, teaterföreställningar och alla andra allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Begränsningen gäller även för publik med anvisade sittplatser, från den 24 november tills vidare.
 • För alla andra sammanhang är rådet att inte vara fler än åtta personer samtidigt. Smittskyddsläkarens rekommendation är att du som invånare i Stockholms län fortsätter att följa rådet, att i så stor utsträckning som möjligt bara umgås med de som du bor med eller med några få nära vänner om du bor själv.
 • Beslutet om att tillåta maximalt åtta personer gäller inte arbetsplatser, gym eller liknande platser, men även där bör man försöka undvika att vara fler än åtta, särskilt om det inte går att hålla avstånd. Maximalt åtta per bord gäller även vid restaurangbesök. Rådet om åtta personer ska inte ses som en chans att samlas fler än de som du bor med eller med några få nära vänner om du bor själv. Det rådet är det viktigaste.
 • För begravningar eller liknande religiösa sammankomster kring dödsfall gäller ett undantag: antalet deltagare får vara maximalt 20 personer.

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

*Sedan 24 november används uppgifter direkt från Smittskydd Stockholm istället för manuellt inrapporterade uppgifter från vårdgivare. Siffrorna bedöms trots detta vara jämförbara.

**Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård