Så förbereder Region Stockholm vaccinering för covid-19

Vaccinering mot covid-19 kommer vara ett viktigt bidrag för att stockholmarna ska få en förutsägbar vardag igen. Men restriktioner kommer ändå kvarstå under en lång tid framåt. Nu förbereder region Stockholm för att starta en effektiv och smittsäker vaccinering så snart regionen får sina doser av ett godkänt vaccin.

Idag går det inte att boka något vaccin mot covid-19, varken för enskilda patienter eller vårdgivare. När det börjar närma sig kommer det finnas information på 1177.se och i regionens andra kanaler om vilka grupper som erbjuds vaccin och hur de ska göra för att få vaccinet. Där kommer det också finnas information från ansvariga myndigheter om de olika vaccinen.

Prioriterade grupper erbjuds först

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella prioriteringar som ska styra i vilken ordning vaccineringen ska göras. Principen är att störst behov går först och äldre, personer med underliggande sjukdomar och vård- och omsorgspersonal ska prioriteras. Tidpunkten för när ett godkänt vaccin levereras till Sverige är inte fastlagd, men Folkhälsomyndigheten bedömer att det kan bli i januari.

Godkännandeprocess

De olika vaccinerna genomgår just nu en process med säkerhetsprövningar i flera steg. De ska godkännas på europeisk nivå där även svenska Läkemedelsverket ingår. Därefter kommer de till Sverige.

Folkhälsomyndigheten fördelar dem sen till varje region och sedan kan regionen börja erbjuda vaccin till de prioriterade grupperna.

- Vi måste vara ödmjuka inför att det kommer ta många månader innan alla har blivit erbjudna vaccin. Vägen dit kommer inte vara spikrak. Det kommer vara oerhört viktigt att fortsätta följa alla rekommendationer under lång tid framåt, säger Magnus Thyberg, ansvarig för samordningen av vaccinationen vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Effektiv och smittsäker vaccination

Region Stockholm arbetar nu intensivt med förberedelser för att, när det blir dags, kunna erbjuda vacciner till rätt grupper på ett effektivt och smittsäkert sätt. I förberedelserna ingår sådant som lagerhållning, distribution, förvaring av vaccin, hygienrutiner, skyddsutrustning, vaccinationsplatser, kommunikation, registrering av doser och rapportering till nationella myndigheter.

-  Även om vi förbereder oss metodiskt så måste vi be stockholmarna att ha tålamod. Vi kommer behöva justera och ändra i processen efterhand. Vårt sätt att arbeta kommer behöva anpassas efter vilket sorts vaccin vi får, hur det ska förvaras och hur mycket vi får men målet kommer hela tiden vara att kunna erbjuda effektiv och smittsäker vaccination så snart det bara går, säger Magnus Thyberg

Omfattande vaccinprocesser genomförs varje år när hundratusentals stockholmare vaccineras mot till exempel säsongsinfluensa och lunginflammation men planeringen av covid-19 vaccineringen blir mycket speciell.

Ojämn tillgång på vaccin

Regionen förbereder sig för att det blir ett rörligt startdatum, för att vissa vaccin kan passa en grupp och andra vaccin en annan grupp. Planering görs utifrån att ett vaccin kan behöva ges i en eller två doser och med tanke på att de olika vaccinen kan behöva förvaras på olika sätt. Förberedelser görs också för att tillgången på vaccin kan bli mycket ojämn. Kanske kommer stora mängder doser på en gång eller så blir tilldelningen liten och kommer med ojämna intervaller.

Alla dessa faktorer avgör hur processen behöver se ut, från det att en låda med vaccin lämnas till regionen, fram till dess att en stockholmare fått sina doser vaccin mot covid-19.

Region Stockholm kommer löpande berätta på sina webbplatser om hur arbetet med förberedelserna för vaccineringen av covid-19 går.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård