Materialfel vid provtagning bedöms ha medfört felaktiga provsvar

Felaktigt material som använts för provtagning av pågående infektion (PCR-prov) har upptäckts vid en granskning av provtagningsresultat. Det felaktiga materialet har stoppats och samlas in med omedelbar verkan.

Det har förekommit ett fel i en sändning av provtagningsmaterial som medfört en minskad känslighet vid analyserna av vissa prover. Provtagningsmaterialet har i första hand använts vid vissa provtagningsstationer men också hos vissa vårdgivare.

Det felaktiga provtagningsmaterialet har påverkat provsvaren för cirka tusen av de personer som tagit prov under tre veckor vid vissa provtagningsstationer. Större delen av dessa har fått besked om att de inte har påvisbar covid-19, men om materialet varit korrekt hade troligen fått besked om att de hade en pågående covid-19 infektion. De som ännu inte fått sitt provsvar kommer få svaret ”tekniskt fel” istället.

Den minskade känsligheten i analyserna bedöms även ha påverkat provsvaren för cirka 300 - 500 prover inom vården. Under den period som det felaktiga materialet använts har det totalt genomförts nära 136 500 prover för pågående infektion.

- Det är allvarligt att materialet visade sig ha fel men samtidigt bra att det upptäcktes i kvalitetsgranskningarna som görs. Det är viktigt att strikt följa de regler som finns och alltid isolera sig så länge man har minsta symtom på sjukdom, säger chefläkare Elda Sparrelid.

Insamling av det felaktiga provtagningsmaterialet

Det felaktiga provtagningsmaterialet stoppas nu med omedelbar verkan och samlas in från alla de platser där det kan ha använts. Kontakter tas nu med de vårdgivare som har fått leverans av materialet.

Tidsperiod

Det felaktiga materialet har använts den 26 oktober till 17 november vid nio drive-in stationer i länet*. Eftersom det handlar om en minskad känslighet vid analysen av proverna blir det inte möjligt att med säkerhet i efterhand identifiera vilka personer som fått det felaktiga svaret. Det felaktiga materialet har också använts av vissa vårdgivare som kommer att utreda om felet i analysmaterialet fått några konsekvenser.

Anmält till myndigheter

Det inträffade är anmält till Läkemedelsverket samt meddelat till Folkhälsomyndigheten för att säkerställa att det inte används i andra delar av landet.

* De berörda drive-in-stationerna är: Lidl/Fruängen, Ekvallens ishall/Gustavsberg, Torvalla IP/Haninge, Gamla ambulanshallen/KS Solna, Segeltorpshallen/Segeltorp, Norrtälje, Eriksbergsskolan/Sollentuna, Södertälje IP och Stockholmsmässan/Älvsjö.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård