Kris- och samtalsstöd för medarbetare och chefer

Hälso- och sjukvården i regionen befinner sig i en extraordinär situation och många medarbetare och chefer arbetar hårt för att möta vårdbehovet kring covid-19. För att stötta erbjuder regionen akut krisstöd via telefon dygnet runt alla dagar, inklusive helgdagar.

Erfarna psykologer

Krisstödstelefonen är bemannad med erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeuter med hög kompetens inom krishantering. Det finns även möjlighet att få krisstöd på plats. Regionen erbjuder också stödsamtal för oro, belastning och stress med anledning av coronaviruset.

Långa pass med svårt covid-sjuka

  – Nu har vi återigen en mycket påfrestande situation. Medarbetare och chefer arbetar återigen långa arbetspass med patienter svårt sjuka i covid-19. Många signalerar att det är tufft nu och undrar hur de ska orka i längden. Samtidigt är de väldigt engagerade och gör sitt allra bästa för att hjälpa, lindra och bota, säger Charlotte Therup Svedenlöf, chef Regionalt kunskapscentrum Kris- & katastrofpsykologi, Region Stockholm.

  – Det är väldigt viktigt att kris- och samtalsstödet är tillgängligt. Ett viktigt mål med stödet är att underlätta i den akuta situationen men också att fånga upp dem som riskerar att utveckla ohälsa på sikt.

Reaktioner kan komma senare

Kris- och samtalsstödet bekostas av Region Stockholm och belastar inte enskilda arbetsgivare ekonomiskt.

  –Det finns medarbetare och chefer som inte upplever ett behov just nu men reaktioner kan komma senare och då ska även de erbjudas professionellt stöd, säger Charlotte Therup Svedenlöf.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård