Hårdare ransonering av tester – patienter och boende på SÄBO måste gå före

Behovet av provtagning för covid-19 fortsätter växa. Utökningen av provtagningen måste nu till största delen gå till patienter och boende på SÄBO. Därför kommer det fortfarande vara svårt att beställa ett hemtest och tid för drive in-test för den som inte behöver vård. Alla som har symtom måste isolera sig även om de inte kunnat testa sig.

De senaste två dagarna har det varit en mycket snabb ökning av provtagningar från vården och från länets äldreboenden. Både patienter, boende och medarbetare behöver snabbt få svar på om de har en pågående covid-19-infektion eller inte.

- Vi har ett förvärrat läge, inlagda på sjukhusen och smittspridningen inom SÄBO ökar. Bara de senaste två dagarna ser vi ett kraftigt ökat behov av provtagning av patienter, boende på SÄBO och personal. Därför måste vi hårdprioritera och styra all utökning av provtagningen till de prioriterade grupperna. Det betyder att du som är sjuk och inte behöver vård kan få svårare att beställa ett hemtest eller tid för drive in-test. Det du ska göra är att stanna hemma så länge du har symtom och isolera dig även om du inte får ett test, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare.

Det intensiva arbetet fortsätter på Karolinska Universitetslaboratoriet som samordnar provtagningen att ytterligare öka kapaciteten för både prioriterade grupper och allmänhet.

- Vi måste också be invånarna att inte kontakta vården, till exempel vårdcentraler, enbart för att få ta prov. Det ska man bara göra om man är så sjuk att man tror att man behöver vård. Det bästa då är att vända sig till 1177 på telefon. Om det är livshotande ska man ringa 112, säger Maria Rotzén Östlund.


För den som har symtom på covid-19 och inte behöver vård gäller det här:

  • Stanna hemma och undvik att träffa andra.
  • Om symtomen inte går över på 24 timmar. Boka ett test. På 1177.se står det hur det går till. Du kan antingen boka ett hemtest eller tid för drive in-test.
  • För att tester ska räcka till de prioriterade grupperna släpps ett visst antal tester för allmänheten varje vardag. När dessa är slut stängs bokningen och öppnar igen nästa vardag för nya beställningar.
  • Om du inte lyckas boka ett test ska du ändå stanna hemma tills du blir symtomfri och ytterligare två dagar. Har du haft mer symtom som feber ska du stanna hemma minst sju dagar.
  • Om du blir sämre och tror att du kan behöva vård ska du kontakta 1177 på telefon eller 112 om det är livshotande. Du behöver inte ha tagit ett prov eller fått ett svar för att kontakta vården. De bedömer dig utifrån de symtom du har.
  • Du kan inte gå till en vårdcentral, närakut eller akutmottagning om du inte kunnat boka hemtest eller drive in-test via 1177.se. Vården tar bara prov på patienter om det behövs för att ge vård.
  • Om du blivit symtomfri och inte kunnat boka ett test kan du avvakta två veckor och därefter välja att beställa ett antikroppstest. Då får du veta om det du hade var covid-19.


Viktigast att ta prov på patienter, boende på SÄBO och personal i vård och omsorg

Patienter med symtom på covid-19 provtas dygnet runt i regionen för att kunna bedöma vilken vård och behandling de behöver och för att smittspåra. Kapaciteten för dessa prover har också byggts ut.

Vården påverkas när många medarbetare måste vara hemma med förkylningssymtom. När testning och provsvar dröjer betyder det att personal blir borta från arbetet onödigt länge. En av de viktigaste åtgärderna för att hålla vårdplatser öppna är därför att stärka personalprovtagningen. Flera insatser pågår för att förenkla processen för beställning. Under nästa vecka kommer också en separat provtagningsprocess för medarbetare med samhällsviktiga funktioner införas. Parallellt byggs kapaciteten för hemtester ut.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård