Gravida kan läsa delar av sina journaler från mödravården

Nu kan gravida i Stockholms län läsa journalanteckningar från mödravården via e-tjänsten Journalen på 1177.se. Planer finns på att även information från förlossningsvården ska visas i Journalen.

Sedan 2018 kan gravida ta del av information från inskrivningen i mödravården och viss information från besök hos barnmorskor, som till exempel livmoderns tillväxtkurva och fosterläge, via Journalen på 1177.se. Nu visas även journalanteckningar och diagnosinformation från anslutna mottagningar inom mödravården.

- Att patienter nu även kan läsa sina egna journalanteckningar från mödravården gör att ännu fler invånare lätt kan ta del av viktig information kring sin hälsa och därmed enklare engagera sig i sin egen vård, säger Lena Furmark, avdelningschef för Digitalisering och IT i Region Stockholm.

Ett projekt har startats för att se om även information från förlossningsvården kan visas i Journalen. Om det faller väl ut kommer nyförlösta att kunna läsa delar av sin förlossningsjournal via 1177.se i början av 2021.

Om Journalen på 1177.se

Under september månad loggade invånare i Stockholms län in i Journalen drygt 700 000 gånger, cirka 23 000 inloggningar per dag. Att ta del av sin egen journalinformation syftar till att stärka patientens delaktighet i sin vård, ge bättre underlag för dialogen mellan läkare och patient samt ge bättre vårdresultat. Informationen som visas i Journalen hämtas automatiskt från de journalsystem som vårdgivare använder.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård