Beställning av nya hemtester öppnar igen - fler prioriteringar införs

På torsdagen klockan 11.00 går det att beställa nya hemtester för covid-19 igen efter att Karolinska Universitetslaboratoriet har ordnat en utökning av kapaciteten. Det kommer trots det finnas ett tak för antalet beställning av hemtester så att inte prioriterade grupper ska trängas undan om efterfrågan ökar kraftigt igen.

- Testning är en avgörande del av vår strategi och vi behöver provsvaren för att kunna följa smittutvecklingen – därför är det bra att kapaciteten utökas och att mer är på väg. Men behovet av testning är enormt och ökar just nu. Det har därför införts ett tak för hur många hemtester som kan beställas per dag för att säkra tillgången för bland andra patienter och medarbetare i vård och omsorg, säger Maria Rotzén Östlund, tf smittskyddsläkare.

Karolinska Universitetslaboratoriet som ansvarar för samordningen av provtagningen, där flera laboratorier är involverade, har arbetat med två områden. Både med att beta av kön av beställda tester och att samtidigt utöka kapaciteten för att kunna ta emot nya beställningar igen. De meddelar nu att kön av prover är avklarad till imorgon så att hemtestningen kan öppna kl 11 på torsdagen för nya bokningar. De meddelar också att kapaciteten är utökad och att fler utökningar är på gång.

Nya prioriteringar

Behovet av testning ökade kraftigt i slutet av förra veckan och förväntas öka ytterligare. Därför införs nu tydligare prioriteringar för att säkra att de som behöver proven bäst får ta dem om kapaciteten inte skulle räcka. Ett tak för hur många hemtester som kan beställas per dag införs så att prover till prioriterade grupper fredas. Det har förekommit att personer beställt flera prover samma vecka eller inte är hemma när provet levereras, detta begränsas nu.

- Vi förväntar oss att efterfrågan på provtagning kommer fortsätta öka. Det är viktigt att bara beställa prov om man har symtom och att inte beställa flera prov efter varandra. Det är fortsatt mycket viktigt att alla som har symtom stannar hemma även om de inte kan provta sig för att inte sprida smitta. Det finns tydliga anvisningar på 1177 om hur länge man ska stanna hemma, säger chefläkare Elda Sparrelid

Så ska prover fördelas vid högt tryck på beställningar

  • Hemtester och drive-in erbjuds endast personer som har symtom mer än 24 timmar eller i samband med smittspårning.
  • Allmänheten kommer inte längre kunna göra flera beställningar av hemtester eller drive-in tester efter varandra. Detta för att så många personer som möjligt ska kunna provtas.
  • Ett visst antal hemtester erbjuds varje dag till allmänheten. Syftet är att säkra kapaciteten för de högst prioriterade grupperna om efterfrågan skulle öka ytterligare. De erbjudna testerna kommer vara fler än innan pausen.
  • Patienter i behov av vård – fortsatt prioriterade. Berördes ej av pausen.
  • Boende i SÄBO mfl inom omsorgen – fortsatt prioriterade. Berördes ej av pausen.
  • Personal i vård och omsorg – fortsatt prioriterade. Berördes ej av pausen.
  • Personal i samhällsviktig verksamhet – fortsatt prioriterade. Påverkades av pausen. Dessa kommer inom kort få ett eget provtagnings-spår för att säkra tillgång vid hög efterfrågan.

Fyra dagars paus för hemprovtagning över

Den 1 november pausades nybeställning av hemtester i fyra dagar eftersom en kö på 17 000 prover byggts upp som behövde betas av. Pausen gällde hemtester för personer som själva beställer sina tester via 1177.se. Provtagningen i vården av patienter och boende på SÄBO berördes inte och inte heller provtagning av medarbetare i vård och omsorg. Det viktiga rådet till alla som har symtom var och är fortfarande att stanna hemma även för att inte sprida smitta även om de inte kunnat provta sig.

Bakgrund

Karolinska Universitetslaboratoriet har sedan i juni ansvar för samordningen av provtagningen i regionen vilket innefattar samordning av hela processen kring provtagning, analys och provsvar via flera laboratorier. Provtagningen omfattar bland andra patienter, personal, boende på SÄBO, personer med samhällsviktiga tjänster och allmänhet.

I uppdraget till Karolinska Universitetslaboratoriet finns ingen övre gräns utan kapaciteten anpassas efter behoven och ersättningen ges per prov.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård