9 november: Dagsläge covid-19

Region Stockholms lägesrapport om covid-19 kommer även fortsättningsvis på tisdagar och fredagar.

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Den stora ökningen av antalet smittade med covid-19 som vi sett under ett antal veckor ger nu utslag i behovet av sjukhusvård. Vi ser idag en kraftig ökning av antalet patienter som blivit så sjuka med covid-19 att de behöver sjukhusvård. Ansträngningen för våra akutsjukhus är stor och Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus är nu samtliga i stabsläge för att kunna ta hand om alla patienter. Vi bedömer läget som allvarligt och ökar samordningen inom Region Stockholm för att kunna fortsätta ligga steget före i vår planering så att sjukvårdskapaciteten ökar fortare än sjukvårdsbehovet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

I takt med att sjukvårdsbehovet av patienter med covid-19 ökar skjuter sjukhusen nu återigen succesivt fram viss planerad vård. Patienter ska komma som vanligt till alla bokade tider i sjukvården. De som berörs av eventuella förändringar kontaktas personligen. De patienter som är i behov av sjukvård ska söka vård som vanligt.

Dagsläget 9 november

Antal konstaterade fall sedan pandemins början: 45 829
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 2 461

Nu vårdas

34 patienter i intensivvård
315 patienter vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 349 patienter

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård