6 november: Rapport om höstens vård

Behovet av vård för covid-19 har mer än fördubblats på en vecka. Regionens vårdgivare öppnar nu fler vårdplatser och skjuter fram mer planerad vård.

Nu arbetar hälso- och sjukvården tillsammans för att öka omfattningen på covid-vården igen. Samtidigt är behovet av annan akut sjukvård fortfarande stort.

- Det är tungt att se hur smittotal och vårdbehov fortsätter gå uppåt i hög takt. Vi förväntar oss ingen avmattning de närmaste veckorna. Men vi är bättre rustade nu med mer kunskap om hur sjukdomen ska behandlas och mer inarbetade arbetssätt för att utöka kapaciteten. Nu är det avgörande att vi orkar arbeta tillsammans för att bryta uppgången och rädda liv, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Både arbetssätt och kunskaper från våren används nu och regionledning och vårdgivare har avstämningar dagligen för att följa trycket, underlätta samarbetet och förstärka områden som riskerar att överbelastas.

Stabsläge på tre akutsjukhus

Många med svårare covid-symtom kommer till akutmottagningarna. Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset arbetar i stabsläge men trycket är högt på samtliga akutsjukhus. I den geriatriska vården öppnas fler covid-vårdplatser för äldre. Akutsjukhusen har svårigheter att bemanna på grund av att många medarbetare behöver stanna hemma med symtom. Inom öppenvården, till exempel husläkarmottagningarna, pågår arbete med att ytterligare kunna rusta sig för att ta emot fler med luftvägs-symtom.

Säkra nödvändig planerad vård

Stora kraftansträngningar har gjorts under september och oktober för att komma ikapp med planerad vård. Även i oktober har mer planerad slutenvård producerats än förra året. Trots det finns patienter som väntar och som behöver få sin vård för att inte försämras. Vårdgivarna gör dagliga bedömningar och skjuter fram planerad vård som kan vänta utan medicinsk risk. Planerad vård måste också vägas mot smittrisk för sköra patienter. En intensiv dialog pågår mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionens privatdrivna specialistvård för att de ska kunna ta över delar av den planerade vården från akutsjukhusen.

- Vårdgivarna har gjort ett imponerande arbete med att ta igen planerad vård i september och oktober och det ger oss ett bättre utgångsläge än vi vågat hoppas på. Men nu har vi ett allvarligare läge igen och de medicinska bedömningarna blir viktiga så att patienter inte skadas av att på nytt få sin vård framskjuten. Vi har bland annat beslutat att behålla screeningen för cancersjukdomar öppen. Det viktiga rådet till patienter är att komma till den vård de blir kallade till, om något blir inställt så kommer vårdgivaren att ge besked, säger Johan Bratt chefläkare för Region Stockholm.

Utökad kapacitet för provtagning

Efterfrågan på provtagning för pågående infektion (PCR) har ökat kraftigt den senaste veckan. Karolinska Universitetslaboratoriet som ansvarar för samordningen utökar successivt kapaciteten. Under fyra dagar pausades nybeställningarna av hemtester för att beta av den kö som uppstått. Nu är kön borta och ett tak har införts för hur många hemtester som kan beställas varje vardag. Syftet är att inte bygga köer och att freda den högst prioriterade provtagningen där behoven också ökar kraftigt. I den prioriterade provtagningen ingår patienter, vård- och omsorgspersonal och boende på SÄBO. Dessa berördes inte av pausen tidigare i veckan. Ett viktigt besked till vård och omsorgspersonal är att beställa sina tester via den särskilda personalprovtagningen som har en egen prioriterad process.

Nya skärpta allmänna råd

Smittläget fortsätter att förvärras i länet. De senaste dagarna har ett fortsatt högt antal fall rapporterats. Effekterna av de nya skärpta allmänna råden kan ses om tidigast två veckor. Flera verktyg används samtidigt. Avstånd är den viktigaste insatsen som hindrar att viruset kan förflytta sig från en person till en annan. Det är också viktigt att träffa så få personer som möjligt. Smittspårning för att snabbt upptäcka och förebygga spridning och provtagning är också avgörande.

Statistik i urval

Uppgifterna uppdateras med olika intervall. Nu publiceras nya uppgifter för oktober.

  • Statistiken från oktober visar att de planerade slutenvårdstillfällena* är fler än samma månad förra året både hos akutsjukhus och hos vårdgivare utanför akutsjukhusen. Oktober 2020: 6275 vårdtillfällen. Oktober 2019: 6085 vårdtillfällen
  • Planerade besök i specialistvård, på bland annat akutsjukhus var är färre än samma månad förra året och färre än i september. Oktober 2020: 375 788 planerade besök. Oktober 2019: 429 749 planerade besök.
  • Uppgifter om antalet besök till husläkarmottagningar i oktober är ännu inte sammanställda.
  • Den avancerade sjukvården i hemmet har ökat och 2815 var inskrivna i genomsnitt i oktober. Det är 180 fler än oktober förra året.
  • Under september upptäcktes endast 2 procent färre cancerfall. Det är en tydlig förbättring jämfört med augusti då vart femte fall förblev oupptäckt. Att fler besökte vården och återupptagen screening ligger bakom ökningen som leder till att fler kan inleda behandling.

Vårdgaranti

Behandling inom 90 dagar: I september 2020 uppfylldes vårdgarantin för 70 procent av de väntande. Det är en högre andel än i augusti i år då motsvarande siffra var 61 procent, men en lägre andel än i september 2019 då andelen var 80 procent.

Besök inom 30 dagar till planerad specialistvård (regionalt mål):  I september 2020 uppfylldes vårdgarantin för 75 procent av de väntande. Det är en högre andel än i augusti i år då motsvarande siffra var 64 procent och även en högre andel än i september 2019 då resultatet var 72 procent. Detta tyder på återhämtning och innebär att målet för denna regionala indikator 73 procent uppfylldes i september.

Besök inom 90 dagar till planerad specialistvård (nationellt mål): I september 2020 uppfylldes vårdgarantin för 91 procent av de väntande. Det är en högre andel än i augusti i år då motsvarande siffra var 89 procent och ett resultat i nivå med september 2019 då andelen också var 91 procent.

Bakgrund

Under hösten kommer Region Stockholm arbeta för en robust vård, kollektivtrafik och fortsatt regional utveckling med de nya förutsättningar som pandemin skapat. Mycket görs på andra sätt än tidigare för att kunna driva verksamheter på ett smittanpassat sätt.

Den snabba omställningen för att möta pandemin krävde att icke-akut vård prioriterades ned. Både för att frigöra personal och skyddsutrustning men också för att smittrisken med att gå till vården blev för stor, framförallt för patienter i riskgrupp.

Med omfattande smittanpassningar kunde all vård startas igen under sommaren. Behoven är annorlunda än tidigare, framskjuten vård behöver ta som hand, vissa behov har minskat, andra har ökat och delar av vården görs på andra sätt, till exempel digitalt och i hemmet. De senaste veckornas ökning av smittan och antalet vårdade kräver på nytt en utökning av covid-19 vården.

Läget i hälso- och sjukvården och aktuella åtgärder redovisas i regelbundna rapporter.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård