3 november: Lägesrapport om covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

3317 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna. Totalt vårdas 212 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är en kraftig ökning jämfört med senaste rapporten. Här finns den senaste statistiken om utvecklingen av covid-19 i länet.

Samlad bedömning

De konstaterade fallen av covid-19 är fördubblade jämfört med samma period förra veckan. Smittan förekommer i alla åldersgrupper och i alla delar av i länet.

Det är ett generellt ökat tryck på vården. Fortsatt ökning av antalet sjukhusvårdade och fall av covid-19 i öppenvården. Medarbetare behöver stanna hemma på grund av förkylningssymtom vilket påverkar bemanningen hos vissa vårdgivare. Regionen som helhet och alla akutsjukhus utom Capio S:t Görans sjukhus arbetar i normalläge. Samarbetet mellan vårdgivare fortsätter med hög intensitet för att ta hand om patienterna hos de vårdgivare som har ledig kapacitet.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

3317 nya fall av covid-19, varav 29 är provtagna på ett SÄBO, har konstaterats genom provtagning under perioden 30 oktober till 2 november. Motsvarande period förra veckan konstaterades 1678 fall.

Sedan pandemins början har 38 254 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 44 konstaterades 5766 nya fall. Det var en kraftig ökning jämfört med vecka 43 då det var 2958 fall. (Uppgiften har uppdaterats efter publicering).

Särskilda boenden (SÄBO)

Den 3 november var det 28 SÄBO som hade ett eller flera fall av covid-19, det är tio fler än veckan före.  
Totalt finns 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden i regionen.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 212 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 64 fler än i den senaste lägesrapporten i fredags.

Av dessa vårdas:

22 i intensivvård (+7)
147 på akutsjukhus (+36)
43 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+21)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 3 november har 6449 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 86 fler än vid lägesrapporten den 30 oktober.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

Åtta ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 30 oktober.

Sedan pandemins början har 2 437 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är åtta fler än vid den senaste rapporten. Av dessa är det 1037 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det är tre fler än i den senaste rapporten den 30 oktober. 

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

3 avlidna med covid-19 har hittills rapporterats under vecka 44.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 44 har det analyserats 38 207 tester för pågående covid-19. Av dessa var 16,3 procent, eller 6 196* provsvar positiva. Det är nästan en fördubbling jämfört med veckan före då andelen positiva var 8,4 procent.

Under vecka 44 genomfördes 9 580 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 21,7 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en marginell ökning jämför med veckan före.

Det är brist på bokningsbara tider för pågående infektion (PCR). Hemtest och provtagningen för allmänheten är tillfälligt pausad fram till torsdag 5 november för att hantera köer. Provtagning av patienter, SÄBO och personal inom vård och omsorg påverkas inte av pausen. Tillgången på bokningsbara tider för antikroppsprovtagning är god.  

Aktuella råd

  • Håll avstånd till andra människor – två meter så ofta du kan.
  • Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats. Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Stanna hemma om du är sjuk. Om du är sjuk ska du beställa prov via 1177.se. Du ska bara provta dig om du har symtom. Var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta, räknat från den dag personen provtog sig. Det gäller dig som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet.
  • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

Skärpta råd från 29 oktober

  • Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
  • Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.

För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.

Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från lunchtid samma dag som rapporten publiceras.

Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna kan det finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

*Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård