27 november: Rapport om vinterns vård

Det är en fortsatt smittökning i länet. Antalet sjukhusvårdade har planat ut den senaste veckan även om det är på en mycket hög nivå. Arbetet med att öppna fler vårdplatser fortsätter.

– Det är en utplaning men ändå ett mycket stort antal patienter som får vård samtidigt, både för covid-19 och för andra akuta sjukdomar. Det är också många patienter med stora behov som kommer till våra vårdcentraler. Det är ett styrkebesked från vårdgivarna och deras medarbetare att de klarar av det, men det ligger så klart hårt slit från många medarbetare bakom, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Den senaste veckan beskriver vårdgivarna att situationen varit hanterbar på akutsjukhusen trots ett mycket stort sjukvårdsbehov. Både vanliga akutsjukvårdsplatser, intensivvårdsplatser och geriatriska platser för covid-vård har öppnats. Mer planerad vård har skjutits fram.  Samtidigt görs förflyttningar av patienter mellan akutsjukhusen för att använda all kapacitet, bland annat har Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus fått hjälp av andra akutsjukhus när de haft för stort inflöde av patienter.

Just nu vårdas cirka 760 covid-patienter men planering pågår utifrån flera tänkbara scenarier för att vara redo om behovet når vårens nivå på 1100 patienter eller ännu fler.

Viss planerad vård skjuts fram

Många planerade operationer på akutsjukhusen skjuts fram för att frigöra resurser till covid-vården, viss planerad vård som inte kan vänta flyttas till bland annat Ersta sjukhus. Flera vårdgivare rapporterar om att patienter uteblir från planerade besök och operationer.

Om det inte handlar om att man fått förkylningssymtom är det viktigt att gå på sina planerade besök. Mycket av den planerade vården är igång och kontroller, undersökningar och operationer är viktiga för att tillstånd inte ska förvärras och bli akuta sedan, säger chefläkare Johan Bratt.

Tufft i ambulanssjukvården

Behovet av ambulanstransporter har varit mycket stort de senaste dygnen och verksamheterna beskriver det som en nyårsnatt. Det handlar om alla sorters sjukdomar, både covid-19 och andra akuta tillstånd. Både ambulansresurser och dirigeringsresurser har förstärkts.

Stort sjukvårdsbehov på vårdcentraler

Det är högt tryck på vårdcentralerna med många patienter som söker sig dit. Vårdcentralerna prioriterar hemsjukvård, akuta besök samt telefonrådgivning och kan behöva skjuta fram planerade besök. Riskgrupper har fortsatt förtur till influensavaccinering under december månad. Läget är ansträngt på vårdcentraler i bland annat Södermalm, Östermalm, Hagsätra, Högdalen, Årsta, Liljeholmen, Huddinge, Nacka, Sundbyberg, Danderyd och Upplands Väsby.

Smittskyddsläget

Antalet nya fall per vecka ökar och nivåerna är mycket höga. Ökningstakten har varierat de senaste veckorna, från en snabb ökning till en mindre ökning och nu åter en viss ökning igen.

– Varje tillfälle då vi stockholmare arbetat hemma, avstått från att gå i affärer och ställt in fester har bidragit till att vi inte har en lika kraftig ökning som vi hade för några veckor sedan. De val vi gör den närmaste veckan kommer påverka hur julhelgen blir, hur många som kommer tillbringa helgerna på sjukhus. Nu måste vi alla anstränga oss ännu mer, säger Maria Rotzén Östlund.

Vaccin mot säsongsinfluensa slut hos vissa vaccinatörer men tillgängligt hos andra

Efterfrågan på vaccin mot säsongsinfluensa har varit så stor att vissa vaccinatörer fått slut på vaccin medan andra har vaccin kvar. Riskgrupper får vaccinet gratis och har haft förtur till vaccinet till sista november. Ett nytt RSSL-beslut slår nu fast att vaccinet mot säsongsinfluensa ska reserveras för riskgrupper tillsvidare. År 2020 köptes fler doser säsongsinfluensavaccin in än 2019, ett extra köp gjordes också i april.

Statistik

Uppgifter om vårdgaranti och besök har inte uppdaterats sedan förra veckan. Se senaste siffrorna här i rapporten från den 13 november.

Bakgrund

Under hösten kommer Region Stockholm arbeta för en robust vård, kollektivtrafik och fortsatt regional utveckling med de nya förutsättningar som pandemin skapat. Mycket görs på andra sätt än tidigare för att kunna driva verksamheter på ett smittanpassat sätt.

Den snabba omställningen för att möta pandemin krävde att icke-akut vård prioriterades ned. Både för att frigöra personal och skyddsutrustning men också för att smittrisken med att gå till vården blev för stor, framförallt för patienter i riskgrupp.

Med omfattande smittanpassningar kunde all vård startas igen under sommaren. Behoven är annorlunda än tidigare, framskjuten vård behöver ta som hand, vissa behov har minskat, andra har ökat och delar av vården görs på andra sätt, till exempel digitalt och i hemmet. De senaste veckornas ökning av smittan och antalet vårdade kräver på nytt en utökning av covid-19 vården.

Läget i hälso- och sjukvården och aktuella åtgärder redovisas i regelbundna rapporter.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård