27 november: Lägesrapport om covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

5088 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste tre dagarna. Totalt vårdas 762 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 14 fler än i senaste lägesrapporten i tisdags. 57 ytterligare avlidna har rapporterats sedan 24 november.

Samlad bedömning

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 har fortsatt att öka. Antalet patienter i behov av sjukhusvård med covid-19 ligger på en platå totalt sett men antalet intensivvårdade har ökat. 

Sjukvården fortsätter utöka kapaciteten inom både akutsjukvård, intensivvård, geriatrisk vård och hemsjukvård.

Stabsläge är infört sedan den 19 november för stärkt ledning av hälso- och sjukvården. I och med stabsläget har Regional särskild sjukvårdsledning införts. 

Samtliga av länets akutsjukhus arbetar nu i stabs- eller förstärkningsläge för att möta behovet av vård, både för covid-19 och andra akuta tillstånd.

Efterfrågan på provtagningen är fortsatt stor – patienter, personal och boende på SÄBO och de som arbetar i vården prioriteras först. Ett begränsat antal hemtester erbjuds varje dag för invånare. Arbetet med att ytterligare öka kapaciteten fortsätter.

Det är viktigt att patienter som behöver söker vård, med vägledning av 1177 eller via 112 om tillståndet är livshotande.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

5088 nya fall av covid-19, varav 100 är provtagna på ett SÄBO, har konstaterats genom provtagning under perioden 24–26 november. Motsvarande period förra veckan konstaterades 3764 fall.

Sedan pandemins början har 70 824 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)
Under hela vecka 47 konstaterades 9528 nya fall. Det var en mindre ökning jämfört med vecka 46 då det var 9490 fall.

Särskilda boenden (SÄBO) (uppdateras tisdagar)

Under vecka 47 november var det 74 SÄBO som hade ett eller flera fall av covid-19, det var tjugo  fler än vecka 46.*   
Totalt finns 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden i regionen.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 762 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 14 fler än i den senaste lägesrapporten i tisdags.

Av dessa vårdas:

71 i intensivvård (+9)
512 på akutsjukhus (-14)
179 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+19)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 24 november har 7619 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 245 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

57 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 24 november.

Sedan pandemins början har 2688 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1159 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det är 29 fler än i den senaste rapporten den 24 november. 

Under hela vecka 47 rapporterades 44 personer avlidna med covid-19. Det är färre än vecka 46 då 83 personer rapporterades avlidna.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 47 har det analyserats 41 633 tester för pågående covid-19. Av dessa var 8 619** provsvar eller 21,8 procent positiva. Det är jämförbart med veckan före.

Under vecka 47 genomfördes 15 474 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 31,4 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en ökning jämfört med veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning är stor och bokningsmöjligheten på 1177.se öppnar varje förmiddag för att pausa när dagens bokningsbara tider är slut. Under förra veckan räckte dock tiderna betydligt längre varje dag. Provtagningskapaciteten för PCR-prover utökas successivt för att möta efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs därför inte av pauserna i den storskaliga provtagningen. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Skärpta allmänna råd för Stockholms län

 • Träffa bara de personer du bor med. De personer du delar hushåll med är okej att umgås med. För dig som lever i ett ensamhushåll är rådet att umgås med ett par nära vänner.
 • Avstå besök i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Det är okej att träna utomhus, till exempel att besöka ett utegym. Om du tränar med någon annan person, håll avståndet, helst 2 meter så ofta ni kan. Dela inte vattenflaska eller skydd med någon annan.
 • Undvik situationer där det kan uppstå trängsel. Dit hör exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher eller tävlingar. Idrottstävlingar och cuper bör ställas in.
 • Barn och unga (födda 2005 eller senare) kan fortsätta med sina idrotter, om man också anpassar verksamheten så att trängsel inte uppstår bland de vuxna.
 • Alla som kan arbeta hemma ska göra det. Tjänsteresor, konferenser och fysiska möten kan genomföras digitalt men om det inte går bör dessa tillfällen skjutas upp. Om du behöver vara på din arbetsplats är det viktigt att hålla avstånd överallt, även under raster och i omklädningsrum etc. Tar din arbetsplats emot kunder behöver ni se till att de kan hålla avstånd, både till personal och till andra kunder.
 • Avstå från att delta i eller arrangera större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop. Det är tråkigt att inte kunna träffas nu när vi behöver varandra mer än någonsin. Träffas digitalt om du har möjlighet, eller ring.
 • Maximalt åtta personer får delta vid konserter, matcher, offentliga möten, teaterföreställningar och alla andra allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Begränsningen gäller även för publik med anvisade sittplatser, från den 24 november tills vidare.
 • För alla andra sammanhang är rådet att inte vara fler än åtta personer samtidigt. Smittskyddsläkarens rekommendation är att du som invånare i Stockholms län fortsätter att följa rådet, att i så stor utsträckning som möjligt bara umgås med de som du bor med eller med några få nära vänner om du bor själv.
 • Beslutet om att tillåta maximalt åtta personer gäller inte arbetsplatser, gym eller liknande platser, men även där bör man försöka undvika att vara fler än åtta, särskilt om det inte går att hålla avstånd. Maximalt åtta per bord gäller även vid restaurangbesök. Rådet om åtta personer ska inte ses som en chans att samlas fler än de som du bor med eller med några få nära vänner om du bor själv. Det rådet är det viktigaste.
 • För begravningar eller liknande religiösa sammankomster kring dödsfall gäller ett undantag: antalet deltagare får vara maximalt 20 personer.

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

*Sedan 24 november används uppgifter direkt från Smittskydd Stockholm istället för manuellt inrapporterade uppgifter från vårdgivare. Siffrorna bedöms trots detta vara jämförbara.

**Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård