25 november: Dagsläge covid-19

Region Stockholms lägesrapport om covid-19 kommer även fortsättningsvis på tisdagar och fredagar.

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

– Trycket ökar fortfarande på sjukvården och läget är allt mer ansträngt för vårdens medarbetare i takt med att fler patienter med covid-19 är i behov av sjukhusvård. Samtliga akutsjukhus är nu i antingen stabsläge eller förstärkningsläge. Vi ligger steget före behovet av sjukhusvård och öppnar nu löpande fler och fler vårdplatser för covid-19 patienter, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

I takt med att sjukvårdsbehovet av patienter med covid-19 ökar, skjuter sjukhusen nu återigen succesivt fram allt mer planerad vård. Patienter ska komma som vanligt till alla bokade tider i sjukvården. De som berörs av eventuella förändringar kontaktas personligen. De patienter som är i behov av sjukvård ska söka vård som vanligt.

Dagsläget 25 november

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 67 060
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 2 632

Nu vårdas

  • 68 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 696 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 764 patienter

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård