20 november: Rapport om höstens vård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Fler intensivvårdsplatser, åtgärder mot smittspridning på SÄBO, skydd vid all ansiktsnära vård oavsett vårdform och stärkt samordning med återinfört centralt stabsläge. Det är fyra åtgärder för att möta effekterna av covid-19 i länet.

- För varje månad som går längtar vi stockholmare allt mer efter det vi kunde göra innan pandemin. Därför måste vi satsa allt på att hjälpa varandra att hålla ut. Jag har beslutat att återinföra stabsläge för att få ännu mer kraft i vår samordning så att vi i vården tillsammans kan klara av toppen även denna gång och vårdgivarna är bättre förberedda nu, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.
 

Aktuella smittskyddsåtgärder och provtagning

De lokala allmänna råden förlängdes på torsdagen fram till 13 december, dessutom förlängdes taket för sittande publik på 50 personer. Smittskyddsläkaren rekommenderar nu starkt att i möjligaste mån under denna tid avstå från besök på särskilda boenden för äldre även om det inte finns ett besöksförbud.

- Vi har ett allvarligt läge och antalet fall av covid-19 fortsätter öka. Det enda som gäller nu är att bara umgås med personer i det egna hushållet. Det är dags att bli ännu mer strikta, säger Maria Rotzén Östlund, tf smittskyddsläkare.
Den dagliga kvoten av hemtester som invånarna kan beställa har ökat men prioriteringarna kvarstår. Patienter, boende på SÄBO och vård- och omsorgspersonal är högst prioriterade och proverna för dem har utökats för att möta behoven.

Smittskyddsläkaren har gått ut med en stark rekommendation som innebär att alla medarbetare inom vård och omsorg ska bära visir eller munskydd i allt ansiktsnära arbete oavsett vårdform. Vårdhygien Stockholm har också gått ut med nya rekommendationer till medarbetare i vården ska också minska risken för smittspridning på arbetsplatsen mellan kollegor.

Åtgärder på särskilda boenden för äldre (SÄBO)

Omkring 60 av länets 313 SÄBO och 70 korttidsboenden har fall av covid-19. Kommunerna som ansvarar för boendena och regionen som står för läkarinsatserna har ett tätt samarbete för att fortsätta stärka vården och omsorgen av de boende. Några av de insatser som gjorts av regionen är: jourläkarbilar som kan göra akuta insatser om läkarorganisationerna behöver förstärkning, förlängt avtal för avancerad sjukvård i hemmet för att stärka vård när det behövs, förstärkta smittspårningsteam i veckan, vässad logistik kring provtagning och begränsning av allmänhetens provtagning för att säkra tillgången för säbo.

Fyra akutsjukhus i förstärkningsläge

Regionens akutsjukhus rapporterar om ett mycket högt tryck med många som vårdas för covid-19 både på vanliga vårdplatser och i intensivvård. Till skillnad från våren söker patienter också för andra akuta sjukdomar i större utsträckning men kunskapen om sjukdomen gör också att vårdtiderna för covid-19 i många fall är kortare. Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södertälje sjukhus och Södersjukhuset arbetar i förstärkningsläge medan S:t Görans sjukhus och Norrtälje sjukhus har stabsläge.

- Trots att våra medarbetare är trötta efter våren så görs ett imponerande arbete i vården, bara att arbeta med skyddsutrustning och med omfattande smittskyddsrutiner tar extra kraft. Till alla som behöver vård är det viktigt att påminna om att vården finns både för den som är covid-sjuk eller har andra akutsjukdomar. Det är viktigt att söka vård och ta hjälp av 1177 när det behövs, säger chefläkare Johan Bratt.

Planerad vård på akutsjukhusen skjuts fram när det behövs delar av den mest brådskande planerade vården tas om hand av privata vårdgivare utanför akutsjukhusen. Fler intensivvårdsplatser öppnar i takt med att behoven ökar. Transporter av patienter har förstärkts och kommer förstärkas ytterligare.

Fortsatt högt tryck på vårdcentraler

Det är högt tryck på vårdcentralerna med många patienter som söker sig dit. Samtidigt är många medarbetare sjuka vilket gör att de inte har full kapacitet. Hemsjukvård, akuta besök, telefonrådgivning och influensavaccinering för riskgrupper prioriteras högst och vissa vårdcentraler behöver skjuta fram planerade besök. Läget är ansträngt på vårdcentraler på bland annat Södermalm, Ekerö, Lidingö och i Årsta, Liljeholmen, Huddinge, Bromma och Sundbyberg.

Statistik

Uppgifter om vårdgaranti och besök har inte uppdaterats sedan förra veckan. Se senaste siffrorna här från förra rapporten den 13 november.

Bakgrund

Under hösten kommer Region Stockholm arbeta för en robust vård, kollektivtrafik och fortsatt regional utveckling med de nya förutsättningar som pandemin skapat. Mycket görs på andra sätt än tidigare för att kunna driva verksamheter på ett smittanpassat sätt.

Den snabba omställningen för att möta pandemin krävde att icke-akut vård prioriterades ned. Både för att frigöra personal och skyddsutrustning men också för att smittrisken med att gå till vården blev för stor, framförallt för patienter i riskgrupp.

Med omfattande smittanpassningar kunde all vård startas igen under sommaren. Behoven är annorlunda än tidigare, framskjuten vård behöver ta som hand, vissa behov har minskat, andra har ökat och delar av vården görs på andra sätt, till exempel digitalt och i hemmet. De senaste veckornas ökning av smittan och antalet vårdade kräver på nytt en utökning av covid-19 vården.

Läget i hälso- och sjukvården och aktuella åtgärder redovisas i regelbundna rapporter.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård