19 november: Dagsläge covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholms lägesrapport om covid-19 kommer även fortsättningsvis på tisdagar och fredagar.

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

- Nu är det ett mycket ansträngt läge för vårdens medarbetare och samtliga akutsjukhus är nu i antingen stabsläge eller förstärkningsläge för att ta hand om det ökande antalet patienter med covid-19. Trots detta vill jag trycka på hur viktigt det är att söka akut vård för den som behöver det. I våras var det patienter som undvek att söka vård och därmed var vid sämre hälsa när de väl kom till vården. Den som är tveksam om hon eller han ska söka vård bör ringa 1177 för vägledning, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

I takt med att sjukvårdsbehovet av patienter med covid-19 ökar, skjuter sjukhusen nu återigen succesivt fram allt mer planerad vård. Patienter ska komma som vanligt till alla bokade tider i sjukvården. De som berörs av eventuella förändringar kontaktas personligen. De patienter som är i behov av sjukvård ska söka vård som vanligt.

Dagsläget 19 november

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 58 154
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 2 565

Nu vårdas

46 patienter med covid-19 i intensivvård
574 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 620 patienter

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård