18 november: Dagsläge covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholms lägesrapport om covid-19 kommer även fortsättningsvis på tisdagar och fredagar.

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

- Idag rapporteras 35 fler avlidna med covid-19 än igår. Det visar än en gång att den här sjukdomen är obarmhärtig och mycket svår för många. De som överlevt ett allvarligt sjukdomsförlopp kan berätta hur svår sjukdomen är och hur lång tid det tar innan de känner sig återställda efter sjukdomen.
Nu är det ett högt tryck på vårdens medarbetare i stora delar av sjukvården. Vi har idag 617 patienter med covid-19 som är så sjuka att de behöver sjukhusvård, utöver alla andra patienter i behov av akut sjukvård, säger Björn Eriksson

Fem av länets sju akutsjukhus har nu ett förhöjt beredskapsläge för att kunna ta hand om patienterna.

I takt med att sjukvårdsbehovet av patienter med covid-19 ökar, skjuter sjukhusen nu återigen successivt fram viss planerad vård. Patienter ska komma som vanligt till alla bokade tider i sjukvården. De som berörs av eventuella förändringar kontaktas personligen. De patienter som är i behov av sjukvård ska söka vård som vanligt.

Dagsläget 18 november

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 57 149
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 2 564

Nu vårdas

48 patienter med covid-19 i intensivvård
569 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 617 patienter

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård