16 november: Dagsläge covid-19

Region Stockholms lägesrapport om covid-19 kommer även fortsättningsvis på tisdagar och fredagar.

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

- Vi ser nu en förväntad, men mycket oroväckande, ökning av patienter som är i behov av intensivvård. Först har vi sett en ökning av antalet patienter smittade med covid-19, sedan ökade antalet patienter i behov av sjukhusvård och nu ser vi dessvärre även en ökning av antalet patienter med covid-19 i behov av intensivvård. Sjukvården har också rapporterat om ytterligare tio patienter med covid-19 som dessvärre avlidit under helgen. Sjukvården utökar nu kontinuerligt kapaciteten för att ligga steget före sjukvårdsbehovet så att det finns ledig kapacitet att ta hand om akut sjuka patienter, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Fyra av länets akutsjukhus har ett förhöjt beredskapsläge för att kunna ta hand om patienterna.

I takt med att sjukvårdsbehovet av patienter med covid-19 ökar, skjuter sjukhusen nu återigen succesivt fram viss planerad vård. Patienter ska komma som vanligt till alla bokade tider i sjukvården. De som berörs av eventuella förändringar kontaktas personligen. De patienter som är i behov av sjukvård ska söka vård som vanligt.

Dagsläget 16 november

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 55 389
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 2 518

Nu vårdas

49 patienter med covid-19 i intensivvård
470 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 519 patienter

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård