13 november: Lägesrapport om covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

4666 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste tre dagarna. Totalt vårdas 471 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är en fortsatt kraftig ökning jämfört med senaste rapporten. Här finns den senaste statistiken om utvecklingen av covid-19 i länet.

Samlad bedömning

Sedan förra rapporten har sjukvårdsbehovet för patienter med covid-19 fortsatt att öka kraftigt. Capio S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus arbetar i stabsläge medan Södertälje sjukhus och Södersjukhuset arbetar i förstärkningsläge för att möta behovet av vård, både för covid-19 och andra akuta tillstånd. Akutsjukhusen skjuter nu fram allt större delar av den planerade vården, viss akut vård utförs också av vårdgivare utanför akutsjukhusen.
Även vårdcentraler har många sökande och prioriterar akuta besök, hemsjukvård, telefonrådgivning och influensavaccinering av riskgrupper.
Trycket på provtagningen är högt – patienter, personal och boende på SÄBO och de som arbetar i vården prioriteras först. Hemtesterna för allmänheten kan endast beställas via 1177. Under veckan har kapaciteten för hemtester ökat från cirka 4 000 analyser per dag till cirka 6 300 analyser per dag.

Det är viktigt att patienter som behöver söker vård, med vägledning av 1177 eller via 112 om tillståndet är livshotande.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

4666 nya fall av covid-19, varav 88 är provtagna på ett SÄBO, har konstaterats genom provtagning under perioden 10–12 november. Motsvarande period förra veckan konstaterades 3361 fall.

Sedan pandemins början har 51 043 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 45 konstaterades 7782 nya fall. Det var en fortsatt ökning jämfört med vecka 44 då det var 5753 fall.

Särskilda boenden (SÄBO) (uppdateras tisdagar)

Den 9 november var det 48 SÄBO som hade ett eller flera fall av covid-19, det var 20 fler än veckan före.   
Totalt finns 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden i regionen.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 471 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 78 fler än i den senaste lägesrapporten i tisdags.

Av dessa vårdas:

38 i intensivvård (+2)
315 på akutsjukhus (+48)
118 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+28)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 13 november har 6820 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 143 fler än som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Utskrivna totalt från slutenvård, Akutsomatisk och Geriatrik, till Hemmet eller SÄBO (källa GVR): 6820

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

41 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 10 november.

Sedan pandemins början har 2508 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 41 fler än vid lägesrapporten i tisdags. Av dessa är det 1069 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det är 21 fler än i den senaste rapporten den 10 november. 

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 45 har det analyserats 42 043 tester för pågående covid-19. Av dessa var 8 284* provsvar eller 20,3 procent positiva. Det är en markant ökning jämfört med veckan före.

Under vecka 45 genomfördes 11 500 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 25,9 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en markant ökning jämfört med veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning är mycket stor och bokningsmöjligheten på 1177.se öppnar varje dag kl 11.00 för att pausa när dagens bokningsbara tider är slut. Provtagningskapaciteten för PCR-prover utökas successivt för att möta efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs därför inte av pauserna i den storskaliga provtagningen. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Aktuella råd

  • Håll avstånd till andra människor – två meter så ofta du kan.
  • Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats. Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Stanna hemma om du är sjuk. Om du är sjuk ska du beställa prov via 1177.se. Du ska bara provta dig om du har symtom. Var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta, räknat från den dag personen provtog sig. Det gäller dig som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet.
  • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

Skärpta allmänna råd från 29 oktober

  • Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
  • Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.

För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.

Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.

Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

*Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård