12 november: Dagsläge covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholms lägesrapport om covid-19 kommer även fortsättningsvis på tisdagar och fredagar.

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

- Det smärtar mig att 27 patienter med covid-19 har rapporterats avlidna sedan igår. Mina tankar går idag främst till varje patients närstående och vänner. Men som läkare vet jag också vilken smärta och känsla av maktlöshet som varje enskilt dödsfall innebär för en redan hårt prövad vårdpersonal. Det enda som kan trycka ner den här utvecklingen är att alla stockholmare följer rekommendationerna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

- Samtidigt fortsätter antalet smittade att öka i en mycket oroande takt och allt fler patienter med covid-19 behöver sjukhusvård. Det här är en obarmhärtig sjukdom som är långt ifrån en förkylning för allt fler. Nu krävs det att alla invånare, arbetsgivare och butiksinnehavare med flera gör sitt yttersta för att åstadkomma ökad efterlevnad av råd och rekommendationer, säger Björn Eriksson.

I takt med att sjukvårdsbehovet av patienter med covid-19 ökar, skjuter sjukhusen nu återigen succesivt fram viss planerad vård. Patienter ska komma som vanligt till alla bokade tider i sjukvården. De som berörs av eventuella förändringar kontaktas personligen. De patienter som är i behov av sjukvård ska söka vård som vanligt.

Dagsläget 12 november

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 49 232
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 2 495

Nu vårdas

36 patienter med covid-19 i intensivvård
399 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 435 patienter

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård