11 november: Dagsläge covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholms lägesrapport om covid-19 kommer även fortsättningsvis på tisdagar och fredagar.

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Nu ökar behovet av sjukhusvård snabbt. Vi fortsätter att organisera vården för att kunna vårda många patienter med covid-19 samtidigt. Ett exempel är att vi ser över tillgången till syrgas vid våra sjukhus för att säkerställa tillräcklig samtidig kapacitet.

Det är ett fortsatt ansträngt läge för länets akutsjukhus. Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus är nu samtliga i förhöjt beredskapsläge för att kunna ta hand om alla patienter. Jag vill särskilt trycka på att patienter som behöver akut vård inte ska tveka att söka vård genom 112 vid livshotande symtom och 1177 för rådgivning kring övrig vård, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

I takt med att sjukvårdsbehovet av patienter med covid-19 ökar, skjuter sjukhusen nu återigen succesivt fram viss planerad vård. Patienter ska komma som vanligt till alla bokade tider i sjukvården. De som berörs av eventuella förändringar kontaktas personligen. De patienter som är i behov av sjukvård ska söka vård som vanligt.

Dagsläget 11 november

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 47 685
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 2 468

Nu vårdas

34 patienter med covid-19 i intensivvård
387 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 421 patienter

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård