10 november: Lägesrapport om covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

4762 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna. Totalt vårdas 393 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är en kraftig ökning jämfört med senaste rapporten. Här finns den senaste statistiken om utvecklingen av covid-19 i länet.

Samlad bedömning

Sedan förra rapporten har sjukvårdsbehovet för patienter med covid-19 ökat kraftigt. Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus arbetar i stabsläge medan Södersjukhuset arbetar i förstärkningsläge för att möta behovet av vård, både för covid-19 och andra akuta tillstånd. Akutsjukhusen skjuter fram delar av den planerade vården. Trycket på provtagningen är högt – patienter, personal och boende på SÄBO är bland de som prioriteras.

Det är viktigt att patienter som behöver söker vård, med vägledning av 1177 eller via 112 om tillståndet är livshotande.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

4762 nya fall av covid-19, varav 103 är provtagna på ett SÄBO, har konstaterats genom provtagning under perioden 6–9 november. Motsvarande period förra veckan konstaterades 3317 fall.

Sedan pandemins början har 46 377 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 45 konstaterades 7782 nya fall. Det var en fortsatt ökning jämfört med vecka 44 då det var 5753 fall.

Särskilda boenden (SÄBO)

Den 9 november var det 48 SÄBO som hade ett eller flera fall av covid-19, det är 20 fler än veckan före.  
Totalt finns 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden i regionen.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 393 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 120 fler än i den senaste lägesrapporten i fredags.

Av dessa vårdas:

36 i intensivvård (+15)
267 på akutsjukhus (+74)
90 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+31)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 9 november har 6677 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 228 fler än som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

Elva ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 6 november.

Sedan pandemins början har 2467 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är elva fler än vid den senaste rapporten. Av dessa är det 1048 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det är två fler än i den senaste rapporten den 6 november. 

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 45 har det analyserats 42 043 tester för pågående covid-19. Av dessa var 8 284* provsvar eller 20,3 procent positiva. Det är en markant ökning jämfört med veckan före.

Under vecka 45 genomfördes 11 500 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 25,9 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en markant ökning jämfört med veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning är mycket stor och bokningsmöjligheten på 1177.se öppnar varje dag kl 11.00 för att pausa när dagens bokningsbara tider är slut. Provtagningskapaciteten för PCR-prover utökas successivt för att möta efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs därför inte av pauserna i den storskaliga provtagningen. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Aktuella råd

  • Håll avstånd till andra människor – två meter så ofta du kan.
  • Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats. Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Stanna hemma om du är sjuk. Om du är sjuk ska du beställa prov via 1177.se. Du ska bara provta dig om du har symtom. Var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta, räknat från den dag personen provtog sig. Det gäller dig som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet.
  • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

Skärpta allmänna råd från 29 oktober

  • Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
  • Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.

För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.

Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.

Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

*Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård