Viktigt söka vård vid symtom på cancersjukdom

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nya siffror visar att det fortfarande upptäcks 22 procent färre cancerfall även i augusti månad på grund av att för få söker vård för symtom på cancersjukdom. Nu vädjar regionalt cancercentrum till stockholmarna att söka vård när det behövs.

- Vi ser tyvärr ingen ljusning i augusti, vart femte cancerfall är fortfarande oupptäckt. Det är allvarligt eftersom vi kan göra mycket för att bota cancer om den upptäcks tidigt. Jag vill verkligen vädja till alla stockholmare att söka vård om de har symtom som skulle kunna tyda på cancer, det finns bra beskrivningar på 1177 vilka symtomen är, säger Lena Sharp, chef för Regionalt cancercentrum.

Under pandemin pausades screeningprogrammen som en akut åtgärd för att minska smittspridning och frigöra resurser till covid-vården, dessa program återupptogs sedan under sommaren. I samband med restriktioner i samhället minskade antalet besök i vården men nu ökar de igen. Under de senaste månaderna har alla vårdgivare gjort omfattande anpassningar för att det ska vara säkert att söka vård. Även om det nu är en ökning i antalet smittade är det därför helt andra förutsättningar i vården.

Fortfarande färre fall

Regionalt cancercentrums egna analyser visar att 24 procent färre cancerfall upptäcktes i regionen under perioden april till augusti jämfört med vad som varit normalt de senaste åren. Förhoppningen var att siffrorna skulle förbättrats under augusti men även då upptäcktes 22 procent färre fall.

Cancervård prioriterad

Cancervården var högprioriterad under pandemin och strålverksamhet och canceroperationer genomfördes som vanligt men med smittanpassningar.  Ledtiderna för behandling har inte förlängts. Bland de som kommer till vården, till exempel husläkaren, är andelen upptäckta fall lika högt som vanligt.

- Nu finns rutiner och kunskap som gör att vårdgivare kan ta emot både riskgrupper och andra på ett helt annat sätt. Vårdgivarna är lika duktiga på att upptäcka cancer som vanligt och det finns cancervård att få. Det viktiga nu är att våra invånare kommer när de kallas till screening och söker vård om de har symtom, säger Lena Sharp.

Alla regionens program för cancerscreening är i gång men med olika anpassningar. Det handlar till exempel om bokade tider istället för drop-in och färre kallade i taget för att undvika trängsel i väntrum. Samtidigt görs prioriteringar så att personer som skulle kallats i våras kallas nu istället.

 

På 1177.se finns information om tecken att vara uppmärksam på, några av dem är:

  • En knöl någonstans på kroppen, till exempel bröstet
  • Blod i avföringen eller urinen
  • Svårt att svälja
  • Aptitlöshet och större oavsiktlig viktnedgång kan också vara symtom.

 

Läs om alla varningstecken på 1177.se Vanliga frågor om cancer 

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård