Snart införs hemisolering för den som bor med en covid-19-smittad person

Nu pågår förberedelser för att införa hemisolering i Region Stockholm. Besked om vilken dag det börjar gälla kommer inom kort. På grund av den markanta ökningen av fall i länet kommer Smittskydd Stockholm att införa de särskilda förhållningsregler som Folkhälsomyndigheten i samarbete med smittskyddsläkare tagit fram.

– Vi ser en markant ökning av smittade i länet just nu och det här är ett bra verktyg för att bekämpa den ökningen. Vi tror att detta är en effektiv smittskyddsåtgärd som dessutom kan underlätta för dem som har svårt att övergå till distansarbete när de får en smittad hushållsmedlem, säger Maria Rotzén Östlund.

Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Därför är insatser som begränsar smittan till hushållet en viktig åtgärd för att stoppa smittökningen.

När hemisolering börjar gälla ska den som bor tillsammans med en konstaterat smittad person följa liknande regler som den som har covid-19. Den som bor i samma hushåll som en covid-smittad ska stanna hemma från skola eller arbete så länge att det går att avgöra om personen blivit smittad eller inte. Särskilda regler gäller för barn och ungdomar upp till grundskolan.

Förhållningsreglerna kommer gälla oavsett om personen har symtom eller inte. Med konstaterat smittad menas en person som fått ett positivt provsvar efter ett PCR-test.

Den som behöver följa reglerna om hemisolering kommer få besked om det via vården. När hemisolering införs kommer det finnas information om vad som gäller på 1177.se. Informationen kommer finnas på flera språk.

Vad kommer gälla om jag bor med någon som har covid-19?

När beslut är fattat om förhållningsreglerna gäller följande:

 • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta. Det gäller dig som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet.
 • Som dag ett räknas den dag personen som har covid-19 blev provtagen.
 • Om du inte har möjlighet att jobba hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.
 • Får du symtom behöver du ta prov och vara kvar hemma tills du får provsvar.
 • Får du inte några symtom bör du ändå ta ett PCR-prov dag 5 och invänta svaret innan du återgår till din arbetsplats. 
 • Du behöver vara fortsatt observant på symtom även om PCR-provet dag 5 är negativt och provta dig igen ifall du skulle få symtom.
 • Fortsätt träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter under hela inkubationstiden, dvs tills det gått 14 dagar.

Barn upp till nionde klass undantas

Barn som går i förskola, grundskola eller gymnasiesärskola får fortsätta gå till sina skolor som vanligt även om de bor med någon som har covid-19. Förutsättningen är att de själva är friska. Barnen och ungdomarna ska under den här perioden träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter. De behöver heller inte ta något PCR-prov om de mår bra. Om de får symtom ska de provtas.

För medarbetare i vård och omsorg

De som arbetar inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg bör informera sin chef om att de har utsatts för smitta eftersom de bor tillsammans med en konstaterat smittad person. Den som inte har möjlighet att arbeta hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Tydlig smittskyddslag – du måste skydda andra

Enligt smittskyddslagen måste den som har eller misstänks ha en smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot smitta. Det kallas skyddsplikt och betyder att du under den period du kan vara smittsam inte ska träffa andra människor än de som bor i ditt hushåll. Det innebär att:

 • Du inte ska gå till ditt arbete, gymnasieskola eller högskola/universitet.
 • Du får gå ut och handla mat och du får lämna och hämta barn på förskola och skola under förutsättning att hygien- och avståndsregler kan följas.
 • Arbete hemifrån och distansundervisning går bra.
 • Du måste följa särskilda hygienrutiner: Du måste vara noggrann med den egna handhygienen (tvätta händerna), hosta och nysa i armvecket eller i näsduk och inte mot andra människor.

Alla förhållningsregler kommer att finnas beskrivna på smittskyddsblad som inom kort kommer vara tillgängliga på 1177.se.

Vad ska jag mer göra om jag blir sjuk?

De flesta blir bara lite sjuka och klarar sig med egenvård i hemmet, vilket framförallt innebär vila, vätska och febernedsättande. Försök hålla ett avstånd på minst en meter, men gärna två, till dem du bor med om det är möjligt, genom att:

 • vara i ett eget rum
 • inte äta tillsammans med andra
 • inte dela badrum
 • använda egen handduk
 • rengöra/desinficera ytor, till exempel vattenkranar och dörrhandtag, som man rör vid ofta i hemmet
 • vara noggrann med att tvätta händerna
 • alltid hosta/nysa i armvecket eller i en näsduk.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård