6 oktober: Lägesrapport om covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

638 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna. Det är fler än samma period förra veckan då 452 fall konstaterades. Totalt vårdas 34 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är fler än i den senaste rapporten. Här finns den senaste statistiken om utvecklingen av covid-19 i länet.

Samlad bedömning

De konstaterade fallen av covid-19 fortsätter öka. Smittspårningen visar fortfarande att smittan förekommer i alla åldersgrupper och i alla delar av i länet. Några fler vårdas nu för covid-19 jämfört med förra rapporten men det är inte ett tydligt trendbrott. Vårdgivarna ger covid-vård med ordinarie resurser och med stöd av de nya arbetssätt som byggts upp under pandemin. Regionen arbetar i normalt beredskapsläge.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

638 nya fall av covid-19 har konstaterats genom provtagning under perioden 2 oktober till 5 oktober. Det är fler personer än motsvarande period förra veckan då 452 fall konstaterades. Av dessa är 9 provtagna på ett Säbo.

Sedan pandemins början har 26 306 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 40 konstaterades totalt 1253* personer vara smittade av covid-19. Det är en ökning jämfört med vecka 39 då 923 fall konstaterades.

Särskilda boenden (SÄBO)

Den 6 oktober var det 10 SÄBO som hade ett eller flera fall av covid-19, det är fler än veckan före.  Totalt finns 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden i regionen. Nya uppgifter om antalet SÄBO med fall av covid-19 kommer på tisdagar.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 34 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är fyra fler än i den senaste rapporten.

Av dessa vårdas:

4 i intensivvård (-2)
26 på akutsjukhus (+9)
4 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-3)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 6 oktober har 6150 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 18 fler än vid lägesrapporten 2 oktober.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

Ingen har rapporterats avliden med covid-19 sedan den senaste rapporten.

Sedan pandemins början har 2 405 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är samma antal som vid den senaste rapporten. Av dessa är det 1018 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det är samma antal som vid senaste rapporten den 2 oktober. 

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Två avlidna med covid-19 har hittills rapporterats under vecka 39 och 40.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 40 har det analyserats 27 522 tester för pågående covid-19. Av dessa var 4,8 procent, eller 1 314* provsvar positiva. Det är en ökning jämfört med förra veckan.

Under vecka 40 genomfördes 11 670 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 15,4 procent visade på ett positivt provsvar.

Tillgången på bokningsbara tider är god.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.

Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från lunchtid samma dag som rapporten publiceras.

Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna kan det finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

*Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.

Aktuella råd

  • Håll avstånd till andra människor – två meter så ofta du kan. 
  • Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats.
  • Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
    Stanna hemma om du är sjuk.
  • Om du är sjuk ska du beställa prov via 1177.se. Du ska bara provta dig om du har symtom. Var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112
Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård