27 oktober: Lägesrapport om covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

1678 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna. Totalt vårdas 119 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är en ökning jämfört med senaste rapporten. Här finns den senaste statistiken om utvecklingen av covid-19 i länet.

Samlad bedömning

De konstaterade fallen av covid-19 fortsätter öka utan avmattning.
Smittan förekommer i alla åldersgrupper och i alla delar av i länet.

Det är en tydlig ökning av antalet sjukhusvårdade. Även fall av covid-19 i öppenvården ökar. Medarbetare behöver stanna hemma på grund av förkylningssymtom vilket påverkar bemanningen hos vissa vårdgivare. Regionen som helhet och alla akutsjukhus arbetar i normalläge. Samarbetet mellan vårdgivare har intensifierats och arbetet bedrivs med stöd av de kunskaper och arbetssätt som utvecklats under våren.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

1678 nya fall av covid-19, varav 9 är provtagna på ett SÄBO, har konstaterats genom provtagning under perioden 23 till 27 oktober. Motsvarande period förra veckan konstaterades 905 fall.

Sedan pandemins början har 32 516 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 43 konstaterades 2966 nya fall. Det var en kraftig ökning jämfört med vecka 42 (1657 fall).

Särskilda boenden (SÄBO)

Den 19 oktober var det 13 SÄBO som hade ett eller flera fall av covid-19, det är fyra fler än veckan före.  Aktuella siffror saknas för veckan.
Totalt finns 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden i regionen.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 119 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 34 fler än i den senaste rapporten.

Av dessa vårdas:

14 i intensivvård (+5)
84 på akutsjukhus (+25)
21 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+4)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 27 oktober har 6324 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 39 fler än vid lägesrapporten den 23 oktober.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

Tre ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 23 oktober.

Sedan pandemins början har 2 424 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är tre fler än vid den senaste rapporten. Av dessa är det 1031 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det är tre fler än i den senaste rapporten den 23 oktober. 

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

2 avlidna med covid-19 har hittills rapporterats under vecka 43.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 43 har det analyserats 37 540 tester för pågående covid-19. Av dessa var 8,4 procent, eller 3 140* provsvar positiva. Det är en markant ökning jämfört med veckan före.

Under vecka 43 genomfördes 8 941 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 20,6 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en markant ökning jämför med veckan före.

Tillgången på bokningsbara tider är relativt god för pågående infektion (PCR) men det förekommer köer. Tillgången på bokningsbara tider för antikroppsprovtagning är god.  

Aktuella råd

  • Håll avstånd till andra människor – två meter så ofta du kan.
  • Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats.
  • Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Om du är sjuk ska du beställa prov via 1177.se. Du ska bara provta dig om du har symtom. Var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta, räknat från den dag personen provtog sig. Det gäller dig som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet.
  • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.

Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från lunchtid samma dag som rapporten publiceras.

Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna kan det finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

*Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård